eWniosek do ARiMR

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zakończyła wdrożenie kompleksowej aplikacji do obsługi online wniosków o płatność obszarową. Docelowo z usługi będzie korzystało 1,5 mln użytkowników.

Projekt został zrealizowany przez Asseco, które wykorzystało swoje standardowe oprogramowanie – LIDS. Rozwiązanie, poza możliwością wprowadzenia wniosku, pozwala rolnikowi na wstępną kontrolę kompletności dokumentu. Użytkownicy mogą złożyć wniosek samodzielnie lub z pomocą doradców, którzy również korzystają z aplikacji eWniosek.

Aplikacja eWniosek zbudowana została w technologii JSF PrimeFaces, umożliwiającej tworzenie atrakcyjnych wizualnie i funkcjonalnie interfejsów użytkownika. Jej istotnym elementem jest obsługa załączników graficznych za pośrednictwem oprogramowania LIDS, które udostępnia opcję przeglądu i edycji danych przestrzennych. eWniosek to pierwsza tak duża implementacja LIDS na polskim rynku. Realizacja projektu – począwszy od analitycznego opisu aplikacji poprzez jej zaprojektowanie, implementację, stworzenie odpowiedniej dokumentacji, aż po wdrożenie całego rozwiązania – zajęła 5 miesięcy.


TOP 200