eTrust PKI 2.0 CA oraz ClearTrust Web RSA

Podczas lutowej konferencji RSA w San Jose firma Computer Associates zaprezentowała pakiet eTrust PKI 2.0, umożliwiający tworzenie infrastruktury klucza publicznego PKI. RSA Security przedstawiła nową wersję oprogramowania zarządzania dostępem ClearTrust Web.

Podczas lutowej konferencji RSA w San Jose firma Computer Associates zaprezentowała pakiet eTrust PKI 2.0, umożliwiający tworzenie infrastruktury klucza publicznego (Public Key Infrastructure - PKI). RSA Security przedstawiła nową wersję oprogramowania zarządzania dostępem ClearTrust Web.

Pakiet eTrust PKI został pomyślany jako rozwiązanie proste w użyciu, pozwalające na szybkie wdrożenie PKI w systemach e-biznesowych w celu zapewnienia: integralności, poufności, niezaprzeczalności i bezpiecznego uwierzytelniania ważnych kontaktów oraz transakcji.

Do publikacji certyfikatów eTrust PKI wykorzystuje wbudowany katalog, zapewniający skalowalności systemu. Rozwiązanie to zawiera także samodzielny moduł OCSP (Online Certificate Status Protocol), umożliwiający sprawdzanie tożsamości stron w czasie rzeczywistym.

eTrust PKI 2.0 współpracuje z innymi aplikacjami z serii eTrust, takimi jak: eTrust Web Access Control (obecnie dostępny w wersji beta) oraz eTrust Single Sign-On. Integracja eTrust PKI z tymi rozwiązaniami udostępnia gotowy system uwierzytelniania zarówno w systemach internetowych, jak też w aplikacjach typu klient-serwer. eTrust PKI 2.0 ma pojawić się na rynku w kwietniu (http://ca.com/etrust ).

Podczas konferencji w San Jose firma RSA Security zaprezentowała nową wersję oprogramowania zarządzania dostępem ClearTrust Web, nowe oprogramowanie wspomagające deweloperów we wprowadzaniu zabezpieczeń na komputerach podręcznych oraz nowe aplikacje podpisu elektronicznego dla weba.

ClearTrust, uaktualniona wersja oprogramowania zarządzającego dostępem do Weba, została uzupełniona o poziom abstrakcji danych zaprojektowany w celu ułatwienia integracji tego oprogramowania z istniejącymi w przedsiębiorstwach źródłami danych. Uzupełnieniem jest wbudowane wsparcie LDAP. Nowa wersja zapewnia także ściślejszą integrację z innymi produktami RSA. Ma pojawić się w kwietniu, w cenie 27 USD za użytkownika.

Z kolei dla zapewnienia lepszego poziomu zabezpieczeń (w urządzeniach typu PDA, telefonach komórkowych czy innych urządzeniach bezprzewodowych) RSA przygotowuje zestaw produktów BSafe Micro Edition. Zawiera on BSafe SSL-C Micro Edition, BSafe Cert-C Micro Edition i BSafe Crypto-C Micro Edition. Wszystkie te produkty mają wspomóc projektantów w budowaniu aplikacji bezprzewodowych i mobilnych, które mogłyby obsługiwać płatności cyfrowe, podpisy i identyfikację oraz inne mechanizmy zabezpieczeń. Oprogramowanie ma być dostępne na przełomie kwietnia i maja, a cena będzie oparta na opłatach tantiemowych.

Kolejny nowy produkt, Keon e-Sign, pozwoli na podpisywanie formularzy webowych za pośrednictwem złącza programowego (plug-in) do przeglądarki webowej. Oprogramowanie to ma umożliwić zawieranie "w ruchu" transakcji biznesowych, wymagających podpisu online. Keon e-Sign ma być dostępny pod koniec marca.


TOP 200