ePUAP w modernizacji infrastruktury informacyjnej państwa

Tworzenie warunków dla otwarcia systemów administracji publicznej na potrzeby społeczeństwa informacyjnego jest jej najważniejszym zadaniem. Tak rozumiane procesy modernizacji administracji publicznej wymagają wsparcia informatycznego. W tym względzie szczególną rolę należy przypisać platformom udostępniającym usługi publiczne drogą elektroniczną.


TOP 200