eMiasto Wrocław

Wrocław będzie pierwszym miastem w Polsce, w którym w 2006 roku może być całkowicie zlikwidowany papierowy obieg dokumentów między agendami Urzędu Miejskiego. Także diametralnie zmieni się sposób komunikacji Urzędu z mieszkańcami miasta.

5 listopada w Urzędzie Miejskim prezydent miasta Rafał Dutkiewicz podpisał list intencyjny z kilkoma największymi światowymi korporacjami sektora IT, dotyczący kontynuowania rozpoczętej przez laty kompleksowej strategii informatyzacji miasta. Nowa miejska infrastruktura teleinformatyczna obejmie instalację hot-spotów, stały dostęp internetowy metropolitalnego systemu e-Wro, komputeryzację urzędów oraz elektroniczną komunikację z mieszkańcami. Jej celem jest wprowadzenie w Gminie Wrocław oraz jednostkach samorządu nowoczesnych procedur i usług, potrzebnych w społeczeństwie informacyjnym.

„List intencyjny nie oznacza, że zaproszone do procesu przetargowego firmy już mają zagwarantowany kontrakt w informatyzacji Urzędu Miejskiego i miasta. Jednakże, od tych firm właśnie mogą być zakupione w trybie przetargowym, najbardziej interesujące radnych elementy obsługi informatycznej i to zarówno pod względem ich jakości jak i kosztów inwestycyjnych” – powiedział Rafał Dutkiewicz.

Według Rafała Hanysa, dyrektora Wydziału Informatyki Urzędu Miejskiego – który nadzoruje i czynnie uczestniczy od strony technicznej w opracowywaniu strategii informatyzacji Wrocławia – realizacja takiego systemu informatycznego (opartego na Lotus Notes, Linux) pozwoli w 2006 r. całkowicie wyeliminować papierowy obieg dokumentów w agendach miejskich. Pozwoli również mieszkańcom załatwiać gros spraw komunalnych (mieszkaniowych, własnościowych), gospodarczych (rejestracja firm, zezwolenia), fiskalnych (wezwania, opłaty podatkowe i skarbowe), a zwłaszcza informacyjnych (podania, wnioski, reklamacje) – bez odwiedzania Ratusza.

Na realizację strategii informatyzacji Urzędu Miejskiego, radni przeznaczają niemałe środki finansowe. W tym roku jest to kwota 9 mln złotych (utrzymanie dotychczasowych systemów oraz nowe inwestycje), a w następnych latach do 2006 r. po 16 mln zł każdego roku. W 2004 r. z kwoty tej miasto ma zamiar przeznaczyć aż 14,5 mln na bezpośrednie wsparcie inwestycji w miejskiej teleinformatyce.

Wśród firm zaproszonych do podpisania listu intencyjnego znalazły się tuzy światowej informatyki: Bentley (planowanie przestrzenne GIS, obróbka i formatowanie danych z bazą graficzną), Cisco Systems (zintegrowane rozwiązania teleinformatyczne do transportu głosu, danych oraz sygnałów wideo, serwery komunikacyjne), Esri (bazy danych w systemach GIS), (bezprzewodowy dostęp Wi-Fi, sieci WLAN, systemy serwerowe i bazodanowe), (komputerowe platformy, aplikacje samorządowe), Microsoft (oprogramowanie dla sektora administracyjnego i samorządowego), Oracle (bazy danych, systemy raportowania, gotowe aplikacje dla gmin) oraz SAP (aplikacje informatyczne, teleinformatyczne i administracyjne w całej Europie).

Według zgodnej oceny przedstawicieli zaproszonych przedsiębiorstw, projekt zaproponowanej przez Gminę Wrocław strategii rozwoju miasta i społeczeństwa informacyjnego, jest pierwszą taką propozycją w tym rejonie Europy. Jego realizacja wydaje się koniecznością nie tylko we Wrocławiu, zwłaszcza w perspektywie szybkiego rozwoju kraju po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Może mieć też zasadniczy wpływ na wzrost atrakcyjności regionu dla potencjalnych inwestorów, których interesuje przejrzystość obowiązujących procedur administracyjnych i szybkość załatwiania spraw.


×