eCenter prowadzi rozmowy

Krakowska spółka poinformowała, że negocjacje prowadzone z potencjalnym inwestorem, wkrótce mogą zakończyć się podpisaniem listu intencyjnego. Firma zmuszona jest do poszukiwań inwestora, po tym jak francuski Vivendi nie zdecydował się finansować spółek internetowych należących do Elektrimu.

Krakowski eCenter, spółka oferująca infrastrukturę i aplikacje do działalności internetowej na zasadzie outsourcingu, nadal poszukuje inwestora. Spółka nie otrzyma finansowania ze strony Vivendi Universal. Francuski koncern zapowiadał bowiem, że przejmie kontrolę nad aktywami spółek teleinformatycznych należących do Elektrimu. Transakcja miała obejmować również spółki internetowe, czyli Poland.com, eCenter, Elektrim OnLine oraz CT Creative Team. Wszystkie z nich borykają się obecnie z problemami finansowymi stojąc przed wizją bankructwa.

"To przede wszystkim władze Internet Investment Fund, naszego mniejszościowego udziałowca, zabiegają o to by znaleźć inwestora dla eCenter. Rozmowy prowadzone były już z kilkunastoma potencjalnymi inwestorami. Obecnie z jednym z nich trwają negocjacje związane z podpisaniem listu intencyjnego", wyjaśniła Izabela Stalmaska, PR Manager w eCenter SA.

Zobacz również:

eCenter, w której większościowym udziałowcem jest Elektrim (52% udziałów), przeprowadza właśnie redukcję zatrudnienia. "Oczywistym jest fakt, że zwolnienia mają bezpośredni związek z niechęcią Vivendi do zainwestowania w spółki internetowe Elektrimu. Z sześćdziesięciu pracowników spółki, zwolnienia objęły dotychczas kilkanaście osób z działów administracyjno-marketingowych. Cięcia personalne mają na celu dostosowanie zatrudnienia do ilości posiadanych przez nas klientów. Sytuacja na rynku jest bowiem słabsza, niż wcześniej zakładaliśmy", dodała I. Stalmaska.


TOP 200