e-rewolucja w biznesie

Trend Web 2.0 nabrał impetu w serwisach internetowych. Teraz trafia do biznesu, gdzie może przynieść tyle samo korzyści, co zagrożeń.

Trend Web 2.0 nabrał impetu w serwisach internetowych. Teraz trafia do biznesu, gdzie może przynieść tyle samo korzyści, co zagrożeń.

Fala blogów, wiki, sieci społecznościowych i wirtualnych światów zalewa środowiska IT wielu korporacji. Przy okazji idea Web 2.0 zmienia fundamentalne zasady komunikacji i organizacji przedsiębiorstw. W przeszłości kadra kierownicza mogła w pewnym stopniu kontrolować pracowników m.in. za pomocą portali intranetowych, systemów zintegrowanej komunikacji i poczty korporacyjnej. Teraz nowoczesne aplikacje sieciowe stopniowo zmieniają sposób funkcjonowania wielu organizacji. Transformacji, jaką wymusza postępująca integracja nowych technik, towarzyszą zmiany więzi łączących poszczególnych pracowników. Co najważniejsze, w warunkach społeczności Web 2.0 zacierają się różnice wynikające m.in. z zajmowanego stanowiska. Tym samym następuje liberalizacja wielu procesów zachodzących wewnątrz organizacji oraz jej powiązań z otoczeniem. Procesy te, odpowiednio wykorzystane, mogą być korzystne z punktu widzenia efektywności firmy.

Swobodny przepływ informacji możliwy dzięki zastosowaniu blogów i serwisów wiki może przynieść korzyści biznesowe. Liczba przedsiębiorców, którzy dzięki aplikacjom tworzonym wedle idei Web 2.0 chcą zwiększyć wyniki własnej organizacji, stale wzrasta. Zdaniem ekspertów, w nieodległej przyszłości tego rodzaju narzędzia staną się integralną częścią środowisk IT zdecydowanej większości przedsiębiorstw. W wielu organizacjach tego rodzaju narzędzia są już wykorzystywane obecnie. Z taką jednak różnicą, że bez wiedzy, a czasem nawet zgody kierownictwa.

Odpowiednie proporcje

Wartość biznesowych narzędzi Web 2.0 jest proporcjonalna do nakładu pracy poniesionego podczas ich wdrażania i koniecznych zmian organizacyjnych. Pod względem samego wdrożenia narzędzia Web 2.0 nie różnią się specjalnie od innych systemów IT. "Największy problem w tym, jakie narzędzie wybrać i w jaki sposób je efektywnie wdrożyć" - mówi Oliver Young, analityk Forrester Research. Według niego, w pierwszej kolejności należy zastanowić się w jakich procesach mają one być wykorzystane i jakie cele mają zostać osiągnięte.

Jednym z zastosowań firmowych sieci społecznościowych i portali wiki jest możliwość przeniesienia różnego rodzaju dyskusji do korporacyjnej sfery publicznej. "Przykładowo burze mózgów prowadzone pomiędzy pracownikami mogą być prowadzone za pośrednictwem forów. Dzięki temu, w naturalny sposób mogą w nich uczestniczyć inne osoby, pracownicy różnych szczebli, klienci lub nawet osoby niezwiązane z firmą" - mówi Rachel Happe, analityk IDC. Podkreśla ona, że prawdziwa wartość dodana może zostać osiągnięta tylko przy pełnym zaangażowaniu różnych osób, niezależnie od tego, czy końcowym użytkownikiem ma być dyrektor, pracownik niższego szczebla, czy klient. W ten sposób wymuszane są zmiany w organizacji i kulturze wielu przedsiębiorstw. Web 2.0 stawia również wysoko poprzeczkę przed działami IT, których głównym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa informacji.

Dowodem wzrastającej popularności tego rodzaju aplikacji w biznesie jest m.in. frekwencja na organizowanej po raz drugi konferencji Web 2.0 Expo. Wzięło w niej udział prawie 9000 osób. Konferencja przyciągnęła również ponad 150 wystawców, w tym największe firmy branży IT - m.in.: Microsoft, Google, Adobe, IBM, Intel, Oracle i Sun Microsystems.

Zintegrowane informacje

43%

wyniesie - wg Forrester Research - w ciągu pięciu lat średnioroczny wzrost nakładów na biznesowe rozwiązania Web 2.0.

Jednym z tematów przewodnich konferencji Web 2.0 Expo były hybrydowe aplikacje sieciowe, tzw. aplikacje mashup. Są to narzędzia ułatwiające konsolidację informacji pochodzących z różnych źródeł - serwisów internetowych, kanałów RSS bądź oprogramowania. Pojawiają się również mashupy specjalizowane pod kątem potrzeb biznesu. Umożliwiają m.in. łączenie różnego rodzaju informacji biznesowych, ich przetwarzanie i prezentowanie w określony sposób. Taka funkcjonalność była dotychczas zarezerwowana wyłącznie dla zintegrowanych systemów informatycznych. Wraz ze wzrostem zainteresowania ideą Web 2.0 wzrasta też liczba producentów narzędzi umożliwiających tworzenie mniej lub bardziej rozbudowanych biznesowych aplikacji tego rodzaju.

Aplikacje mashup idealnie sprawdzają się też jako praktyczna realizacja modelu dystrybucji Software-as-a-Service. Komercyjnie sprzedawane są zwykle w postaci predefiniowanych pakietów, które mogą być w stosunkowo prosty sposób dostosowane do potrzeb i możliwości firm. Co ciekawe, poszczególne elementy wchodzące w skład aplikacji mashup mogą być rozpowszechniane na zasadzie wtyczek i widżetów. Dzięki nim, dane można czerpać m.in. bezpośrednio z arkuszy kalkulacyjnych lub zintegrowanych systemów IT. Jako rozwiązania komercyjne, posiadają również odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa, a ich dostawcy oferują usługi o określonym poziomie dostępności.

Wokół aplikacji mashup powstaje cały ekosystem. Składają się nań różnego rodzaju rozwiązania ułatwiające gromadzenie informacji, ich analizę lub optymalizację przepływu danych. Rynek dostawców aplikacji typu mashup stale się rozwija. Poszczególni dostawcy specjalizują się w tworzeniu warstwy integracyjnej, przetwarzaniu informacji lub tworzeniu interfejsów obsługi i sposobów prezentowania danych. Ponadto coraz większa liczba producentów oprogramowania oferuje interfejsy ułatwiające przepływ informacji. Tego typu biblioteki API udostępniły ostatnio m.in. FedEx i koncern telekomunikacyjny Orange. Stosowne wtyczki oferują również m.in. Amazon i Google. Poza aplikacjami typu mashup popularne są również, tworzone wedle idei Web 2.0, narzędzia wspomagające pracę w grupach, umożliwiające zbiorowe planowanie oraz serwisy wiki i blogi.

Rynek 2.0

W rozwój Web 2.0 coraz bardziej angażują się największe firmy branży IT. Jedną z nich jest koncern IBM. Big Blue na początku kwietnia br. informował o rozpoczęciu prac nad dwoma narzędziami ułatwiającymi tworzenie aplikacji integrujących dane pochodzące z różnych źródeł. Pierwsze z nich - Mashup Center ma być specjalistycznym, biznesowym środowiskiem informatycznym przeznaczonym dla użytkowników nietechnicznych. Mashup Center znajduje się obecnie w fazie testów. Natomiast WebSphere sMash ma być bardziej zaawansowanym zestawem narzędzi programistycznych. Według zapowiedzi, będzie on umożliwiał m.in. wykorzystywanie języków skryptowych do tworzenia dynamicznych witryn internetowych. Komercyjny produkt ma trafić do sprzedaży pod koniec roku.

Z kolei Microsoft ujawnił informacje dotyczące projektu nazwanego Live Mesh. Usługowa aplikacja internetowa przygotowywana przez tę firmę ma ułatwić m.in. współdzielenie i synchronizację danych, a nawet całych plików między różnymi platformami sprzętowo-programowymi. Usługa Live Mesh będzie dostępna w drugiej połowie br. Możliwe, że będzie oferowana za darmo i utrzymywana z przychodów z reklam. Początkowo będą z niej mogli skorzystać tylko użytkownicy systemów Windows XP i Vista. W dalszej kolejności udostępnione zostaną aplikacje umożliwiające synchronizację plików zapisanych na serwerach Microsoftu dla systemów Mac OS, urządzeń mobilnych, a nawet konsol XBox i odtwarzaczy Zune. Z kolei Yahoo zamierza zaoferować zewnętrznym deweloperom narzędzia umożliwiające tworzenie aplikacji, które mogłyby być umieszczane w serwisach należących do koncernu. W ten sposób koncern chce rozwijać własne serwisy i usługi w kierunku idei społeczności internetowych.

Według analityków, funkcjonalność narzędzi zapowiedzianych przez IBM, Yahoo, czy Microsoft najprawdopodobniej nie będzie specjalnie innowacyjna. Jednak zaangażowanie dużych koncernów może przyspieszyć rozwój aplikacji wykorzystujących funkcjonalności Web 2.0. Z drugiej strony oznacza to jednak, że rynek może zostać szybko podzielony między największych dostawców.

Korzyści a zagrożenia

Aplikacje Web 2.0 ułatwiają wymianę informacji wewnątrz i na zewnątrz organizacji. Dzięki wykorzystaniu odpowiednio stworzonych aplikacji internetowych, popartych konkretnymi działaniami marketingowymi, przedsiębiorstwa mogą otrzymywać sygnały bezpośrednio od klientów. Jest to ważne dla biznesu, ponieważ ułatwia uzyskiwanie informacji o wymaganiach klientów z rynku masowego. Dotychczas ich uzyskanie, zwłaszcza w wypadku nabywców dóbr konsumpcyjnych, było zdecydowanie trudniejsze i bardziej kosztowne. Wspomniane zmiany wewnątrz organizacji przedsiębiorstw zachodzą już od kilku lat, jednak w najbliższym czasie nasilą się.

W wielu firmach przedłużają się dyskusje nad możliwościami wykorzystania blogów, serwisów społecznościowych czy stron wiki, jako narzędzi wspomagających procesy biznesowe. Jeśli pracownicy nie będą mogli choćby podyskutować na firmowym forum, to wymiana informacji przeniesie się na inne ogólnodostępne witryny. Stąd tylko krok do utraconych korzyści lub nawet naruszenia bezpieczeństwa bądź tajemnic handlowych.


TOP 200