e-faktury wciąż w 'produkcji'

Rozporządzenie Ministra Finansów o zasadach stosowania faktur elektronicznych, towarzyszące ustawie o podatku VAT, które miało ukazać się najpierw w marcu, potem w kwietniu, później 'najpóźniej w maju', nadal pozostaje na etapie projektu.

Przedstawiciele MF zapewniają jednak, że jest to wynik pojawienia się licznych uwag w drodze konsultacji rozporządzenia. Kluczowym punktem jest tutaj decyzja, czy wszystkie faktury VAT powinny być opatrywane bezpiecznym podpisem elektronicznym. MF wcześniej był skłonny przystać na rozwiązania hybrydowe, w których taki obowiązek miałby dotyczyć jedynie faktur dotyczących płatności o wysokiej wartości, bądź też stosowanie bezpiecznego podpisu miałoby być fakultatywne (a np. jedynie konieczne byłoby ich stemplowanie znacznikiem czasu)...

Więcej na temat w tygodniku Computerworld nr 25/2005


TOP 200