e-edukacja zapewni równy start

Dyskusja o sposobach wykorzystania e-learningu we współczesnej edukacji zdominowała warszawską konferencję "E-learning - wyrównywanie szans", zorganizowaną przez Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i IDG Forum.

Wśród uczestników konferencji przeważało przekonanie o korzyściach płynących z nowoczesnych metod nauczania. Wielu z nich podkreślało jednak, że w obecnej sytuacji najważniejszym celem administracji rządowej i lokalnej powinno stać się przede wszystkim wspieranie inicjatyw związanych z informatyzacją szkół, bibliotek i ośrodków kształcenia nauczycieli. Duże zainteresowanie wzbudziło wystąpienie przedstawicieli education.au, organizacji zajmującej się koordynacją inicjatyw e-learningowych australijskich uczelni i organizacji pozarządowych. W ciągu ostatnich 10 lat udało im się stworzyć wirtualną sieć środowisk edukacyjnych znanych pod nazwą EdNA Online (Education Network Australia), stanowiący obecnie największą i najlepiej zaopatrzoną bazę informacji związanych z oświatą w całym kraju. Jej zasoby były w 2002 roku szacowane na ponad 165 tys. materiałów (tzw. komponentów, z których tworzone są większe kursy) oraz niemal 323 tys. powiązanych z nimi źródeł materiałów.

Wiele uwagi poświęcono również wystąpieniu senator Grażyny Staniszewskiej, która zaprezentowała ostatnie osiągnięcia programów mających na celu unowocześnienie polskiej oświaty. Dzięki jej aktywności tylko w ciągu ostatnich 3 lat rząd wyasygnował ponad 220 mln zł na program „Interklasa”, a większość gimnazjów dysponuje już przynajmniej 10 stanowiskowym laboratorium komputerowym.

Zobacz również:

Obecny na konferencji prof. Leszek Balcerowicz, prezes Narodowego Banku Polskiego wyjaśnił, dlaczego kierowana przez niego instytucja tak poważnie inwestuje w nowe metody kształcenia. „Największe banki centralne angażują się w inicjatywy oświatowe widząc w tym czynnik wspomagający bogacenie się społeczeństw. Dlatego też prowadzimy szereg inicjatyw oświatowych. Ostatnio podpisaliśmy umowę na budowę Portalu Edukacji Ekonomicznej, który będzie sprzyjał krzewieniu wiedzy ekonomicznej” – twierdzi.

Patronami medialnymi konferencji „E-learning - wyrównywanie szans” byli tygodniki Computerworld i Polityka oraz miesięcznik Networld.


TOP 200