e-business intelligence z Optimusa

Optimus Enterprise oferuje MicroStrategy 7 - skalowalną, internetową platformę "business intelligence" do zarządzania danymi, raportowania i zaawansowanych analiz.

Optimus Enterprise oferuje MicroStrategy 7 - skalowalną, internetową platformę "business intelligence" do zarządzania danymi, raportowania i zaawansowanych analiz.

Oprogramowanie MicroStrategy 7 jest sztandarowym produktem firmy MicroStrategy, umożliwiającym dostęp do danych, zaawansowane analizy i raportowanie informacji przechowywanych w systemach bazodanowych firmy. Dostęp do baz danych może być zrealizowany również w architekturze trójwarstwowej, z wykorzystaniem dowolnej przeglądarki internetowej oraz innych mediów, takich jak poczta elektroniczna, telefony komórkowe, urządzenia głosowe. Pakiet może współpracować ze wszystkimi dostępnymi na rynku bazami danych (Oracle, Sybase, IBM DB2, Informix, Access, MS SQL, Teradata).

Więcej infomacji: www.e.optimus.pl .

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200