e-administracja na wzór duński

Dania od lat zajmuje wiodącą pozycję w rankingach dotyczących rozwoju społeczeństwa informacyjnego i e-admisnitracji. Czego możemy się od niej nauczyć?

"Ludzie używają coraz więcej zaawansowanych technologii w życiu codziennym i oczekują tego samego od sektora publicznego. Musimy wychodzić naprzeciw ich potrzebom".

Christian Plaschke, szef Departamentu Centrum Efektywności i e-Administracji przy Ministerstwie Finansów Danii.

"Dania jest jednym z przodowników, jeśli chodzi o wykorzystanie nowoczesnych technologii w administracji i rozwój społeczeństwa informacyjnego. Potwierdza to chociażby ostatni ranking e-Readiness 2009, prowadzony przez The Economist Intelligence Unit, w którym Dania zajęła pierwsze miejsce" - powiedział Hans Michael Kofoed-Hansen, ambasador Danii w Polsce, podczas konferencji "Społeczeństwo informacyjne i e-administracja w epoce cyfrowej. Doświadczenia Danii i Polski", zorganizowanej przez Ambasadę Danii i Centrum Strategii Europejskiej demosEUROPA. W rankingu tym, obok oceny stanu infrastruktury, brana jest pod uwagę gotowość konsumentów, biznesu i struktur rządowych do stosowania technologii informatycznych, w celu uzyskania wspólnych korzyści. Szczególnie wysoko oceniona została w Danii polityka rządu w zakresie e-administracji i społeczeństwa informacyjnego. Jak Dania to osiągnęła? Czego Polska może się od niej nauczyć?

Osiągnięcia pioniera

Światowa czołówka

Pierwsza dziesiątka rankingu e-Readiness 2009, opracowanego przez The Economist Intelligence Unit:

1. Dania

2. Szwecja

3. Holandia

4. Norwegia

5. USA

6. Australia

7. Singapur

8. Hong Kong

9. Kanada

10. Finlandia

Polska zajęła w tym rankingu pozycję 39.

Christian Plaschke, szef Departamentu Centrum Efektywności i e-Administracji przy Ministerstwie Finansów Danii podkreśla, że rozwój e-administracji w tym kraju jest zdeterminowany przez potrzebę konkurowania z innymi krajami, wzrostu efektywności i transparentności sektora publicznego. "Nasze zaawansowane prace związane z e-administracją to odpowiedź na obecną sytuację ekonomiczną, potrzebę większej efektywności i wyzwania demograficzne" - zaznaczył w swoim wystąpieniu Christian Plaschke. "Poza tym ludzie używają coraz więcej zaawansowanych technologii w życiu codziennym i oczekują tego samego od sektora publicznego. Musimy wychodzić naprzeciw ich potrzebom" - dodał.

Dania realizuje przyjętą na lata 2007-2010 Strategię Digitalizacji Sektora Publicznego. Już w 2008 r. powstał spersonalizowany portal dla obywateli, za pośrednictwem którego mogą oni załatwiać sprawy urzędowe przez Internet. Sprawnie działa "jedno okienko" dla obywateli i przedsiębiorstw. W 2009 r. zostało też podpisane porozumienie w sprawie podpisu elektronicznego DanID, który zostanie wprowadzony w tym roku, w porozumieniu z sektorem finansowym. Powołano centra usług wspólnych, które przynoszą duże oszczędności.

Realizowane projekty odpowiadają 3 priorytetom, do których należą: poprawianie jakości i zakresu usług dla obywateli i firm, zwiększenie efektywności działania duńskiej administracji oraz lepsza współpraca między różnymi szczeblami administracji i organizacjami na rzecz rozwoju e-administracji. Przedstawiciele duńskiej administracji podkreślają konieczność współpracy między różnymi resortami oraz koordynacji działań administracji rządowej, regionalnej i lokalnej.


TOP 200