e-administracja językiem usług, nie technologii

Drogą do zwiększania popularności e-usług administracji publicznej będą ogólnodostępne dane, na bazie których dostawcy realizować będą aplikacje.

Doskonałym przykładem działania w tym modelu jest przytoczony przez Piotra Witczyńskiego z Oracle przykład aplikacji Jakdojade.pl. Na bazie informacji o transporcie publicznym, które udostępnianie są przez różne miasta w Polsce, zbudowana została wygodna usługa ułatwiająca podróżowanie oraz wyszukiwanie tras alternatywnych z uwzględnieniem wszystkich publicznych środków transportu.

Minister Dariusz Bogdan potwierdza, że model polegający na tworzeniu usług w oparciu o udostępnianie przez administrację dane jest modelem pożądanym. Potwierdzeniem tej tezy jest uruchomione niedawno Centralne Repozytorium Informacji Publicznej.

Zobacz również:

Raport Computerworld TOP200 możesz nabyć tutaj.


TOP 200