e-Podpis przez telefon

Polska Telefonia Cyfrowa (Era) prowadzi prace nad stworzeniem rozwiązania umożliwiającego składanie podpisów elektronicznych przy użyciu telefonu komórkowego.

Polska Telefonia Cyfrowa (Era) prowadzi prace nad stworzeniem rozwiązania umożliwiającego składanie podpisów elektronicznych przy użyciu telefonu komórkowego.

Operator podpisał z Krajową Izbą Rozliczeniową list intencyjny dotyczący współpracy i wykorzystania w tym celu systemu Szafir. Era nie wyklucza jednak współpracy z innymi centrami certyfikacji.

"Na przełomie tego i przyszłego roku chcemy rozpocząć współpracę z partnerami, którzy zaoferują usługi wykorzystujące podpisy cyfrowe" - mówi Jacek Rekos, dyrektor Departamentu Produktów i Usług Aplikacyjnych w PTC. Podpis elektroniczny Era zamierza wykorzystywać także przy ofero-waniu własnych usług, np. elektronicznego doładowania konta pre-paid.

PKI przy wykorzystaniu SMS-ów

Projekt zrealizowany przez operatora Vodafone dla Ministerstwa Handlu i Przemysłu Wlk. Brytanii.

  • Aplikacja wysyła do operatora żądanie złożenia podpisu.

  • Żądanie jest przekształcane w wiadomość SMS, zawierającą wykonywalny kod interpretowany przez aplikację na karcie SIM, i SMS jest wysyłany do użytkownika.

  • Użytkownik wprowadza PIN, który umożliwia podpisanie przesłanych do operatora informacji.

  • Podpis jest weryfikowany przy użyciu certyfikatu powiązanego z kluczem publicznym.

  • Generowana jest odpowiedź, czy dane zostały podpisane czy nie.


  • TOP 200