e-PUAP nawiązuje współpracę z usługodawcami

Jak informuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, zespół realizujący projekt Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e-PUAP) nawiązuje współpracę z potencjalnymi uługodawcami, czyli podmiotami administracji rządowej i samorządowej świadczącymi usługi publiczne.

W ramach działań związanych z budową i zarządzaniem relacjami z potencjalnymi uługodawcami e-PUAP, podjęto inicjatywy zmierzające do określenia obszarów współpracy. Zespół realizujący projekt odbył już spotkania z przedstawicielami Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Sprawiedliwości, Głównego Urzędu Statystycznego, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia oraz z przedstawicielami platform regionalnych tj. Wrota Podlasia, Małopolski, Pomorza oraz SEKAP. Ponadto, zainicjowano serię spotkań z przedstawicielami projektu PESEL2, których celem będzie m.in. ustalenie zakresu usług rejestrowych. Jednocześnie rozpoczęto prace nad określeniem formy prawnej współpracy z określonymi usługodawcami.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200