e-PUAP: jest katalog usług

Eksperci zespołu e-PUAP ustalili, jakie usługi mają być dostępne w ramach elektronicznej platformy. Jednocześnie trwaja testy podsystemów przewidzianych do uruchomienia w pierwszym etapie.

Zadaniem zespołu ekspertów współpracujących z projektem ePUAP jest m.in. identyfikacja i rekomendowanie usług do wdrożenia na platformie, odnajdywanie barier prawnych i proponowanie rozwiązań eliminujacych te przeszkody. W skład zespołu konsultantów wchodzą przedstawiciele urzędów miast: Gdyni, Łodzi, Warszawy, Częstochowy, Rybnika oraz Tarnowa.

Do tej pory eksperci stworzyli katalog usług, które powinny być dostępne na platformie ePUAP. Wśród nich są m.in.: deklaracja na podatek od nieruchomości, informacja w sprawie podatku od nieruchomości, wniosek o wydanie odpisu aktu urodzenia, aktu małżeństwa, aktu zgonu, sprawdzenie praw wyborczych, wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.

Zespół ustalił również usługi, które na ePUAP chcieliby mieć dostępne przedstawiciele urzędów marszałkowskich i urzędów wojewódzkich. Należą do nich m.in. zgłoszenie i uzupełnienie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, wydawanie zaświadczeń dotyczących działalności gospodarczej na żądanie stron, uproszczona rejestracja działalności gospodarczej.

Uogólnione i zestandaryzowane usługi wybrane przez ekspertów będą początkowo dostępne w samorządach współpracujących z zespołem ePUAP. Po zakończeniu pierwszego etapu projektu będą mogły z nich korzystać wszystkie zainteresowane urzędy.

W spotkanich dotyczących ePUAP biorą także udział jednostki administracji centralnej tj. Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Finansów, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Główny Urząd Statystyczny. Kontynuowane są też rozmowy w sprawie usług związanych z systemami PESEL i CEPiK.

Jednocześnie trwają testy podsystemów platformy ePUAP związanych z jej pierwszym etapem realizacji. Wśród testowanych podsystemów znajduje się m.in. podsystem bezpieczeństwa, który udostępnia usługi związane z podpisem elektronicznym, usługi uwierzytelniania, autoryzacji. Ponadto testowany jest portal ePUAP, prezentujący dostępne strony informacyjne platformy oraz znaczna część słowników referencyjnych, niezbędnych np. przy weryfikacji poprawności danych adresowych wprowadzonych na formularzu. Testowane komponenty stanowią podstawę dla budowy produktów kolejnych etapów tj. portal interoperacyjności, Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów czy katalog usług.


TOP 200