e-Obywatel w e-Państwie - pozwolenie na budowę po nowemu

Kontynuujemy nasz przewodnik po e-usługach w Polsce – w tym odcinku tegoroczna rewolucja, czyli cyfryzacja administracji w sektorze budownictwa, czyli e-Urząd Budowlany.

e-Obywatel w e-Państwie - pozwolenie na budowę po nowemu

W ramach serwisu e-budownictwo można juz składać elektroniczne formularze Fot. Quang Nguyen Vinh, Pexels

e-Urząd Budowlany

Jedną z zapewne najbardziej oczekiwanych nowości była cyfryzacja procesu budowlanego wraz z obiecywanym od lat uproszczeniem procedur. W ramach serwisu e-budownictwo, prowadzonego przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB) można już składać elektronicznie formularze m.in:

• wniosek o pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym

• wniosek o pozwolenie na rozbiórkę

• zgłosić roboty budowlane (niewymagające dołączenia projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego)

• zgłosić rozbiórkę

• złożyć wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę

• złożyć wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, o której mowa w art. 51 ust. 4 Prawa budowlanego

• złożyć wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu

• zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych

• wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości

• zgłosić zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

• wniosek o wydanie decyzji o wyłączeniu stosowania niektórych obowiązków kierownika budowy, o których mowa w art. 45a ust. 1 Prawa budowlanego

• wniosek o legalizację

• wniosek o sporządzenie planu miejscowego lub o zmianę planu miejscowego

• oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

• wniosek o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych

• wniosek o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego

• wniosek o zmianę pozwolenia na budowę

• wniosek o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego

• wniosek o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego

• zawiadomić o zakończeniu budowy

• wniosek o pozwolenie na użytkowanie.

Formularze wniosków, zgłoszeń i oświadczeń są dostępne w serwisie e-budownictwo pod adresem e-budownictwo.gunb.gov.pl.

UWAGA Obowiązującym formatem jest zapis projektu budowlanego w postaci elektronicznej pdf. W tym formacie muszą być zapisane następujące elementy projektu: strona tytułowa, spis treści, spis załączników, część opisowa, część rysunkowa projektu budowlanego w postaci elektronicznej. Pozostałe elementy projektu mogą być zapisane w dowolnym formacie. Na przykład w pliku .jpg mogą być zapisane załączniki będące kopiami uzgodnień.

W przypadku kilku inwestorów każdy z nich musi popisać wniosek, przy czym podpisy mogą być złożone na jednym dokumencie w różnej formie.

Czytaj także E-dowód - 5 rzeczy, które trzeba o nim wiedzieć

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200