e-Formularze na papierze

Dzisiaj (23 listopada) wchodzi w życie rozporządzenie, określające zasady według których mają być tworzone elektroniczne formularze urzędowe pozwalające na załatwianie indywidualnych spraw przez Internet. Przepisy są jednak pełne sprzeczności.

Jak informuje dziennik Rzeczpospolita, urzędowe wzory i formularze elektroniczne tworzy się na podstawie pięciu różnych rozporządzeń,a poszczególne przepisy inaczej określają tworzenie dokumentów elektronicznych. Nowe rozporządzenie nie określa też wprost, jaki organ władzy publicznej tworzy wzory i formularze. Co więcej, niektóre organy mające wynikający z innych przepisów obowiązek przygotowania elektronicznych formularzy nie będą mogły ich później zastosować w konkretnych postępowaniach.


TOP 200