e-Administracja dla biznesu

Jakie są oczekiwania przedsiębiorców od administracji i w jakim kierunku powinna rozwijać się elektroniczna administracja? To główne tematy konferencji EAB 2015.

Konferencja EAB 2015 (e-Administracja dla Biznesu) przeznaczona jest dla przedstawicieli instytucji publicznych rządowych i samorządowych oraz ich jednostek związanych z informatyzacją, a z drugiej strony zaproszenia na nią są kierowane do przedsiębiorców, i przedstawicieli instytucji związanych z biznesem. Gośćmi konferencji będą także przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości i prawnicy.

Tegoroczna, druga edycja konferencji poświęcona będzie usługom elektronicznym, udostępnianym przedsiębiorcom przez instytucje publiczne. Zaprezentowane zostaną m.in. dobre praktyki, rozwiązania i wdrożenia w dziedzinie e-administracji w Polsce i zagranicą. Prezentacjom towarzyszyć będą dyskusje i miasteczko konferencyjne.

Zobacz również:

Konferencja będzie prowadzona w dwóch sesjach dedykowanych instytucjom publicznym i przedsiębiorcom. Pierwszego dnia tematami będą m.in. zbliżający się obowiązek akceptacji faktur elektronicznych przez instytucje publiczne w Polsce i UE, optymalne modele biznesowe dla e-usług, porządkowanie prawa dotyczącego usług elektronicznych, a także informacje jak budować dobre dokumenty elektroniczne i je archiwizować. Podczas sesji dla przedsiębiorców prezentowane będą dostępne publiczne usługi elektroniczne, w tym m.in. nowy ePUAP oraz Pojedynczy Punkt Kontaktowy. Drugi dzień zostanie poświęcony transgranicznym e-usługom. Zaprezentowane zostaną działania administracji w Polsce zmierzające do integracji krajowych systemów informatycznych z systemami innych krajów UE.

EAB 2015 odbędzie się w Centrum Konferencyjnym Legia w Warszawie w dniach 14-15 kwietnia 2015. Udział dla przedstawicieli instytucji publicznych jest bezpłatny (liczba miejsc jest ograniczona), a zgłoszenia przyjmowane są na stronie internetowej wydarzenia.

Konferencja organizowana jest we współpracy Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwa Gospodarki oraz Instytutu Logistyki i Magazynowania.

Patronem medialnym konferencji EAB 2015 jest Computerworld.


TOP 200