dBASE 5.0 - rozbudowany ale kompatybilny

Popularny system obsługi baz danych, produkowany przez Borlanda, doczekał się piątego wydania. Dwie wersje nowego systemu - dla DOS-u i dla Windows - sprzedawane w USA od sierpnia br., zaprezentowali w Warszawie europejscy przedstawiciele Borlanda - Lauren J. Kelley i Pierre Metivier.

Popularny system obsługi baz danych, produkowany przez Borlanda, doczekał się piątego wydania. Dwie wersje nowego systemu - dla DOS-u i dla Windows - sprzedawane w USA od sierpnia br., zaprezentowali w Warszawie europejscy przedstawiciele Borlanda - Lauren J. Kelley i Pierre Metivier.

Obie wersje zawierają zintegrowane środowisko programisty - (IDE) wyposażone w edytory, debugger i wyspecjalizowane narzędzia do interakcyjnego, graficznego projektowania interfejsu aplikacji. Ich działanie jest "dwukierunkowe" - można generować tekst programu na podstawie obrazu utworzonego na ekranie, jak też transformować zmodyfikowany kod źródłowy na obraz.

Przenoszenie kodu z DOS-u pod Windows ma być łatwe. Narzędzie generowania formatek (Forms Designer) oraz predefiniowane składniki interfejsu użytkownika (Custom Controls) działają podobnie w obu wersjach.

Oba systemy korzystają ze wspólnego "silnika" baz danych BDE (Borland Database Engine). Możliwy jest dostęp do baz relacyjnych SQL, plików DBF i baz Paradoxa. Aplikacje mogą pracować w trybie klient/serwer.

Język programowania jest zgodny z poprzednimi wersjami dBase'a, ale rozbudowano go o nowe mechanizmy. Elementy programowania obiektowego ułatwiają wielokrotne wykorzystywanie i bezpieczną modyfikację programów oraz definicji struktur danych. Konstrukcje językowe przeznaczone do określania, który fragment kodu ma być uruchomiony w odpowiedzi na akcje użytkownika - np. "kliknięcie" myszką lub przejście do innego pola formatki - umożliwiają pisanie programów sterowanych zdarzeniami (event driven programming).

IDE wersji DOS-owej ma wbudowany kompilator tworzący pliki EXE. Przedtem sprzedawano go osobno. Elementy interfejsu użytkownika CUA (Common User Access) działają i wyglądają podobnie jak interfejs Windows.

Wesję dla Windows wyposażono w Navigator - windowsowy odpowiednik dawnego Control Center, służący do wyświetlania wykazów tablic, zapytań i modułów programamowych. Zestaw "dwukierunkowych" narzędzi interakcyjnych tej wersji obejmuje m.in. graficzny generator zapytań, edytor formatek i moduł dialogowej pomocy w projektowaniu okien. Wprowadzono nowe typy pól danych - do przechowywania obrazów (map bitowych), dźwięku i sekwencji wideo.

Na pokazie w redakcji CW prelegenci skupili się na środowisku IDE i obiektach interfejsu. Zabrakło czasu na szczegółowe informacje o samym języku. Materiały drukowane Borlanda wyraźnie mówią o wprowadzeniu "prawdziwego" programowania obiektowego (tzn. z definiowaniem klas i dziedziczeniem) w dBASE 5.0 for Windows. W opisach wersji dla DOS-u jest mowa o tzw. "object based programming". Terminem tym określa się czasem ograniczone możliwości programowania obiektowego. Co to znaczy w tym wypadku - sprawdzimy w dokumentacji.

Przedstawiciele Borlanda oświadczyli, że trwają prace nad modułem "runtime" a w dalszej kolejności - nad kompilatorem dla wersji windowsowej.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200