cc:Mail - jest w czym wybierać

Wspierając nadal standardowe rozwiązania (współdzielenie plików) stosowane przez pakiety pocztowe cc:Mail, Lotus pracuje cały czas nad systemami zawiadywania komunikatami opartymi na architekturze klient/serwer.

Wspierając nadal standardowe rozwiązania (współdzielenie plików) stosowane przez pakiety pocztowe cc:Mail, Lotus pracuje cały czas nad systemami zawiadywania komunikatami opartymi na architekturze klient/serwer.

Lotus wprowadził na rynek w grudniu 1995 r. (razem z Notes 4.0) pakiet pocztowy architektury klient/serwer o nazwie Notes Mail. Użytkownicy mają więc teraz do wyboru kilka opcji: mogą dalej eksploatować standardowe pakiety pocztowe cc:Mail, bazujące na architekturze współdzielonego dostępu do plików, przechodzić na cc:Mail oparty na architekturze klient/serwer lub instalować system pocztowy Notes Mail (oparty na współpracy z bazą danych).

System zarządzania pocztą i komunikatami oparty na architekturze klient/serwer charakteryzuje się tym, że większa część zadań związanych z przetwarzaniem pakietów pocztowych jest wykonywana przez serwer, odciążając przez to znacznie stanowisko klienta. Pozwala to systemom przenośnym zlecać serwerom wykonywanie różnych operacji, takich jak np. sortowanie poczty. Użytkownik po zgłoszeniu się do pracy na serwerze nie musi rozdzielać swojej poczty do poszczególnych skrzynek, gdyż zadanie to wykonał już wcześniej serwer.

W nieco gorszej sytuacji są użytkownicy eksploatujący starsze systemy pocztowe cc:Mail, bazujące na architekturze współdzielonego dostępu do plików (cc:Mail 2.x, cc:Mail 3.x i wprowadzony na rynek w grudniu 1995 r. pakiet cc:Mail 6.0).

Klient najnowszego pakietu pocztowego cc:Mail 7.0 (architektura klient/serwer) będzie mógł bowiem korzystać bezpośrednio z usług serwera Notes 4.0 (pakiet cc:Mail 7.0 ma wejść na rynek jeszcze w I kw. 1996 r.). Natomiast klienci starszych wersji pakietów pocztowych cc:Mail nie są obsługiwani bezpośrednio przez serwery Notes 4.0 i mogą korzystać z usług środowiska Notes dopiero po zainstalowaniu agenta zawiadywania komunikatami o nazwie CommServer. Zupełnie jasną sytuację mają użytkownicy systemu Notes 4.0, którzy mogą korzystać z usług pakietu pocztowego Notes Mail.

Obie wersję będą wspierane

Lotus zapewnia wszystkich użytkowników systemu cc:Mail, że będzie wspierać oba rodzaje produktów, tj. tych opartych na architekturze współdzielonego dostępu do plików, jak i na architekturze klient/serwer. Lotus promuje jednak wyraźnie produkty architektury klient/serwer. Świadczy o tym polityka cenowa. Pakiet Notes Mail w wersji stand alone (sprzedawany jako oddzielny produkt) kosztuje tylko 55 USD.

"Każdy użytkownik i tak wcześniej czy później zdecyduje się przecież na zakup pakietu pocztowego. Dlaczego by więc od razu nie miał zaopatrzyć się w produkt zapewniający dostęp do sieci Web czy oferujący narzędzia do zarządzania przepływem prac i zawiadywania dokumentami, czyli w pakiet Notes 4.0?" - mówi analityk pracujący w firmie Patricia Seybold Group prowadzącej badania rynkowe.

"W tym wszystkim dobre jest to, że użytkownicy produktów Lotusa, w tym pakietów pocztowych cc:Mail, mają do wyboru kilka opcji: mogą przejść na system Notes 4.0, ale mogą też pozostać przy starszych pakietach typu cc:Mail 2.x czy cc:Mail 3.x." - mówi J. Rossal, prezydent firmy konsultingowej Worldscape Strategies (Half Moon Bay, Calif.). J. Rossal twierdzi, że tak samo może być z systemem pocztowym Mail firmy Microsoft, który nie musi być koniecznie odstawiony do lamusa z chwilą wejścia na rynek pakietu Exchange - zapowiadanego od dawna przez Microsoft systemu zawiadywania pocztą i komunikatami.


TOP 200