Zyskowny kwartał dla Samsung Electronics

Pomimo osłabienia rynkowego popytu i niskich cen układów pamięci firma osiągnęła przychód w wysokości 6,5 mld USD. Pierwszy kwartał Samsung zamknie zyskiem 912 mln USD.

Przychód Samsung Electronics za I-kw. bieżącego roku wyniósł 6,54 mld USD i był o 5,5% mniejszy niż poprzednim kwartale. Firma uzyskała jednak większy niż oczekiwano zysk netto, wynoszący 912 mln USD. Ponad 35% obrotów koncernu stanowią przychody z produkcji układów elektronicznych. Pomimo bardzo znacznego spadku cen modułów pamięci, firma zanotowała jedynie o 9% mniejsze przychody ze sprzedaży półprzewodników, wynoszące 2,28 mld USD. Przychód Samsung Electronics ze sprzedaży ekranów ciekłokrystalicznych, w pierwszym kwartale sięgnął 380 mln USD.

Zobacz również:


TOP 200