Zyski z piątego kwartału

Holding JTT przewiduje, że osiągnie w tym roku obroty w wysokości 400 mnl.

Holding JTT przewiduje, że osiągnie w tym roku obroty w wysokości 400 mnl.

Na początku kwietnia br. Rada Nadzorcza JTT Computer S.A. pozytywnie zaopiniowała przedstawione przez Zarząd spółki plany w zakresie marketingu i sprzedaży na rozpoczęty się 1 stycznia rok finansowy 1996/97. "Zgodnie z założeniami planowany obrót JTT Computer S.A. ma wynieść 335 mln złotych, zaś dla holdingu jako całości, po konsolidacji, wyniesie 400 mln zł. Planowany zysk netto powinien zamknąć się kwotą 10 mln zł" - powiedział Jacek Lorenz z JTT Computer S.A. Według przewidywań, w roku ubiegłym zysk firmy wyniósł 5,5 mln zł.

Przedstawiciele spółki przewidują, że w tym roku sprzedanych zostanie 50 tys. komputerów ADAX (o 66% więcej niż w 1995 r). W związku ze zmianą roku finansowego z roku kalendarzowego na rok, który rozpoczynał się będzie 31 marca, bieżący roku finansowy JTT Computer S.A. będzie miał 5 kwartałów (od 1 stycznia 1996 r. do 31 marca 1997 r.). "Nasz ruch spowodowany jest faktem, że najgorętszym okresem sprzedaży jest IV kw. kalendarzowy oraz styczeń i luty roku następnego. Przesuwając nasz rok finansowy o jeden kwartał w stosunku do kalendarzowego unikniemy w tym okresie spiętrzenia prac związanych ze sporządzaniem bilansów" - stwierdził Jacek Lorenz.


TOP 200