Zyski operatorów GSM

Polkomtel SA w I półroczu 1999 r. odnotował zysk netto w wysokości 107 mln zł (w 1998 r. firma zanotowała stratę 59 mln zł). Przychody w tym okresie wyniosły 1,2 mld zł (1,63 mld zł).

Polkomtel SA w I półroczu 1999 r. odnotował zysk netto w wysokości 107 mln zł (w 1998 r. firma zanotowała stratę 59 mln zł). Przychody w tym okresie wyniosły 1,2 mld zł (1,63 mld zł).

W ciągu pierwszych 6 miesięcy tego roku Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o. (Era GSM) natomiast osiągnęła zysk netto w wysokości 27 mln zł (w 1998 r. firma poniosła stratę 132 mln zł).