Zysk HP w III kw. wzrósł o 37%

W zakończonym 31 lipca III kw. roku finansowego 1999 Hewlett-Packard osiągnął zysk netto w wysokości 853 mln USD.

W zakończonym 31 lipca III kw. roku finansowego 1999 Hewlett-Packard osiągnął zysk netto w wysokości 853 mln USD. Oznacza to 37-proc. wzrost w porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym (621 mln USD). Przychód firmy w tym okresie wyniósł 12,2 mld USD (11 mld USD). Wyniki te nie obejmują jednak kosztów poniesionych na podział korporacji na dwie niezależne spółki, które pochłonęły 60 mln USD.

W III kwartale przychody firmy na rynku amerykańskim wzrosły o 8% i wyniosły 5,6 mld USD, na pozostałych rynkach natomiast wzrosły o 14% do poziomu 6,6 mld USD. Sprzedaż w Europie zwiększyła się o 13% i wyniosła 4 mld USD, a w rejonie Azji i Pacyfiku - o 24% do 1,7 mld USD.

Sprzedaż części zajmującej się systemami komputerowymi i drukującymi przyniosła 10,3 mld USD. Szczególny wzrost odnotowano na rynku notebooków i serwerów. Nieco zróżnicowane wyniki zanotowano w działalności usługowej. Najsilniejsze zapotrzebowanie odnotowano na wsparcie techniczne dla zaawansowanych systemów oraz na usługi outsourcingowe. Mniejszą popularność miały usługi konsultingowe.


TOP 200