Życie w mieście w stylu "smart"

W tym celu władze miejskie powinny mieć oparcie w środowiskach naukowych i organizacjach otoczenia biznesu jak parki technologiczne. Nic dziwnego, że Krakowski Park Technologiczny oferuje pomoc firmom, które chciałyby rozwijać inteligentne technologie, co wynika zresztą z ustaleń foresight "Perspektywa technologiczna Kraków - Małopolska 2020".

Rekomendacje dla inteligentnych władz

Uczestnicy dyskusji w KPT, co mogłoby pomóc w rozwoju polskich smart cities wskazali na szereg czynników, od infrastrukturalnych (sieć szerokopasmowa), aż po podatkowe. Z punktu widzenia polityki ogólnokrajowej polityka miejska musi się znaleźć wśród celów nowej polityki spójności. Nie udało się na razie ustanowić ustawy o polityce miejskiej (tzw. metropolitalnej), ale na dłuższą metę stanie się to konieczne.

Życie w stylu smart wymaga od urzędników zmiany w mentalności i dopasowania się do sposobu komunikacji mieszkańców. Jeśli młodzi "mieszczanie" żyją w cyfrowym świecie, miasto musi za nim pójść. Chodzi zatem o świadczenie jak największej liczby usług urzędowych drogą elektroniczną. Inteligentne miasto nie może się obejść bez sensownego wspierania transportu publicznego od strony zarządzania i wprowadzania nowoczesnych rozwiązań. Słowem, nadchodzi czas Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS).

Znowuż gdy porozumienie burmistrzów nawołuje do ograniczania emisji gazów, samorządy mogłyby przekierowywać środki na termoizolację, na wdrażanie inteligentnego opomiarowania sieci energetycznej (ang. smart metering). Jednocześnie władze miejskie powinny nakreślić strategiczne kierunki rozwoju miast i wybrać kluczowe kompetencje, specjalizacje, z których chcą słynąć w świecie. To jedna z metod, aby utrzymać aktywnych mieszkańców i przyciągnąć zarazem nowych. Samorządy muszą zatem postawić na kreatywność i przedsiębiorczość obywateli.

Wreszcie należy dążyć do zmiana ustawy o finansach publicznych, by móc poprawić zdolność kredytowania inwestycji miejskich. Tylko wtedy staną się smart…

Computerworld był patronem konferencji "Inteligentne miasto - rekomendacje dla Polski".


TOP 200