Zwycięstwo mimo upadku

Nie milkną echa prowadzonej od kilku lat przez fiskusa serii kontroli w firmach informatycznych sprzedających oprogramowanie. Urzędy Kontroli Skarbowej sprawdzały, czy odprowadzały one podatek VAT od licencji na oprogramowanie (np. licencji MOLP Microsoftu).

Nie milkną echa prowadzonej od kilku lat przez fiskusa serii kontroli w firmach informatycznych sprzedających oprogramowanie. Urzędy Kontroli Skarbowej sprawdzały, czy odprowadzały one podatek VAT od licencji na oprogramowanie (np. licencji MOLP Microsoftu).

Najświeższy akord to umorzenie przez UKS śledztwa przeciwko znajdującej się w stanie upadłości spółce 2Si. Dotyczyło ono "narażenia na uszczuplenie podatku VAT od towarów i usług, w związku ze sprzedażą oprogramowania firmy Microsoft przez spółkę 2Si". Zmiana stanowiska UKS stała się możliwa dzięki materiałom i opiniom dostarczonym przez Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji oraz firmy i Microsoft Polska.

Zwycięstwo 2Si ma jednak pyrrusowy charakter. Od połowy 2003 r. firmą zarządza bowiem syndyk masy upadłościowej. Należy jednak zwrócić uwagę, że samo postępowanie Urzędu Kontroli Skarbowej nie miało wpływu na obecną sytuację firmy. Bezpośrednią przyczyną złożenia wniosku o upadłość były przedłużające się negocjacje związane z podpisaniem strategicznych dla 2Si umów. Doprowadziły one do zerwania ciągłości zabezpieczenia linii kredytowych i w konsekwencji utraty płynności finansowej.

Pomimo upadłości 2Si, Jerzy Szymura, założyciel i prezes tej spółki nie zrezygnował z działania na rzecz budowy na południu Polski tzw. Autostrady Firm Nowych Technologii. Pełni obecnie funkcję prezesa stowarzyszenia działającego na rzecz rozwoju tej inicjatywy. Autostrada Firm Nowych Technologii zdobyła przychylność władz lokalnych jako szansa rozwoju czterech województw (śląskiego, małopolskiego, dolnośląskiego i opolskiego). Projekt nie jest jednak na razie rozwijany ze względu na brak środków finansowych na jego promocję.


TOP 200