Zwolnienia w CA

Computer Associates International, producent oprogramowania, zamierza zwolnić 900 osób. Jest to odpowiedź firmy na słabnącą kondycję rynku IT.

Redukcje obejmą głównie kierownictwo średniego i wyższego szczebla. Według przedstawicieli firmy zwolnienia spowodują, iż CA osiągnie poziom zatrudnienia wystarczający dla obecnych potrzeb firmy. Zwalniani pracownicy otrzymają wszystkie przysługujące im gratyfikacje. Będzie to kosztowało CA około 20 milionów dolarów.

W ciągu kilku ostatnich lat Computer Associates stał się jednym z czterech największych producentów i sprzedawców oprogramowania. Firma zatrudnia obecnie 18 tysięcy pracowników w oddziałach na całym świecie.