Zwolnienia'91

Rok 1991 był trudnym okresem dla przemysłu elektronicznego. Pogarszająca się sytuacja na rynku skłoniła wiele firm do zwolnienia części pracowników, by utrzymać konkurencyjność. Zaczęło się od Philipsa, który w lutym oznajmił o zwolnieniu 45 tys. osób ze swej 100-tysięcznej załogi. W dziesięć miesięcy później liczba pozbawionych pracy w przemyśle elektronicznym wzrosła do 150 tys.

Rok 1991 był trudnym okresem dla przemysłu elektronicznego. Pogarszająca się sytuacja na rynku skłoniła wiele firm do zwolnienia części pracowników, by utrzymać konkurencyjność. Zaczęło się od Philipsa, który w lutym oznajmił o zwolnieniu 45 tys. osób ze swej 100-tysięcznej załogi. W dziesięć miesięcy później liczba pozbawionych pracy w przemyśle elektronicznym wzrosła do 150 tys.

Zwolnienia nie ominęły przy tym żadnego sektora tej gałęzi przemysłu, najciężej jednakże dotknęły zatrudnionych w firmach hardwarowych. Słowo bezrobocie przestało też być pojęciem obcym w dziedzinie oprogramowania, gdzie skończył się trwający dotychczas od kilku lat boom. Tu w najtrudniejszej sytuacji są producenci baz danych. Wyrażane na początku ub.r prognozy optymistyczne zmieniły się pod jego koniec na wyraźnie pesymistyczne, przy czym daje się wyraz obawom, że 1992 r. może być jeszcze gorszy, niż poprzedni.

A oto dziewiątka wytwórców, którzy zwolnili w ub.r. najwięcej pracowników:

1. Philips 45 tys. osób( po rocznej stracie w wysokości 4,24 mld guldenów).

2. IBM 20 tys. osób( w wyniku mrocznych perspektyw dochodowych) i planuje zwolnienie dalszych 20 tys. ludzi w br.

3. Unisys 12 tys. osób, z tego 2 400 przeszło do Ascom Holding.

4. DEC 10 tys. w roku gospodarczym 1990/91 i przewiduje zwolnienie dalszych 8 ooo osób w br.

5. Olivetii 7 tys. osób było przewidzianych do zwolnienia w kwietniu, ale rząd włoski robi trudności.

6. Siemens/ 7 tys. ludzi, z tego 4 tys. jesienią 1990 r. i Nixdorf dalsze 3 tys. do końca 1992 r.

7. Texas- 2 900 osób, a na temat dalszych 1 200 trwa Instruments dyskusja.

8. Xerox 2 400 w ramach planu zmierzającego do zwiększenia efektywności firmy.

9. Compaq 1 500 osób (po poniesieniu pierwszych strat w historii firmy).


TOP 200