Zwiększyć zaangażowanie

Wyniki wszystkich prowadzonych na ten temat badań są zgodne. Tylko co trzeci pracownik naprawdę angażuje się w wykonywane obowiązki i utożsamia się z sukcesem firmy.

Takie podejście do pracy rodzi wiele negatywnych konsekwencji. Przede wszystkim pracownicy, którzy nie są zaangażowani w zlecone im zadania są mało efektywni, nie są przywiązani do swojej pracy, a co za tym idzie bez trudu przychodzi im zmiana pracodawcy. Niesatysfakcjonująca praca rodzi stresy, a to zwiększa liczbę nieobecności pracownika na swoim stanowisku. Niestety zazwyczaj żadnych efektów nie przynosi zwiększenie ilości pracy, czy motywowanie przez awantury.

Firmie powinno zależeć na dotarciu do pracownika, na znalezieniu i wykorzystaniu jego zdolności, w sposób, który zadowoli obydwie strony, gdyż pracownicy są często największym kapitałem firmy. Czasami wystarczy przesunięcie pracownika do innych zadań, innym razem trzeba pomyśleć o zmianie działu. Fakt, iż pracownik trafił do działu finansowego, nie oznacza, że musi w nim zakończyć swoją karierę. Dlatego nieodzowną cechą dobrego menedżera jest umiejętność słuchania.

Pozwalając pracownikowi na zaangażowanie w ciekawsze obowiązki, firma tym samym zwiększa swoje szanse na rynkowy sukces.