Zwiększyć przepustowość

Funkcja multilink umożliwia jednoczesne korzystanie z kilku modemów, rozszerzając pasmo łącza komutowanego.

Funkcja multilink umożliwia jednoczesne korzystanie z kilku modemów, rozszerzając pasmo łącza komutowanego.

Jeszcze niewielu użytkowników korzysta z możliwości zwiększenia przepustowości łączy komutowanych przy zastosowaniu technologii integracji modemów. Aby opcja to zyskała większą popularność, musi być wsparta zarówno przez Microsoft, jak i dostawców usług internetowych.

Wielu użytkowników systemu Windows jest zainteresowanych zwiększeniem przepustowości łączy modemowych, łączących komputer z Internetem. Można to uzyskać, stosując technologię multilink - nową opcję oferowaną przez Windows Dial-Up Networking (DUN), polegającą na konfigurowaniu jednej sesji łączności przy użyciu dwóch modemów. Dzięki temu można zwiększyć jego przepustowość dwukrotnie, co przyspiesza proces ładowania stron WWW.

Zastosowanie tej metody wymaga dostępu do co najmniej dwóch linii telefonicznych, ale coraz więcej użytkowników ma możliwość wykorzystania dwóch modemów, a niektóre aplikacje mogą obsługiwać jednocześnie kilka sesji łączności. Jeśli np. jeden modem jest podłączony do portu COM1, drugi zaś do portu COM2, to aplikacja Symantec WinFax Pro 8.0 może przesyłać faksy jednocześnie przez oba modemy.

Microsoft wyposażył moduł DUN 1.1 w opcję multilink z myślą o przesyłaniu danych przez łącza ISDN. Wymagało to dokonania upgrade'u poprzez uruchomienie programu ISDN Accelerator Pack 1.1. Po dokonaniu tej modyfikacji, dwa kanały B łącza ISDN - każdy pracujący z szybkością 64 kb/s - mogą pracować jako jedno łącze o dwukrotnie wyższej przepustowości.

Niedawno Microsoft opracował nową wersję DUN 1.2, rezygnując jednocześnie z nazwy ISDN Accelerator Pack. DUN 1.2 jest dostępny na serwerze Microsoft pod adresemhttp://www.microsoft.com/communications/pptp.htm . Aby załadować to oprogramowanie, wystarczy kliknąć na znaczniku "Download PPTP for Windows 95" (oznaczenie jednej z opcji modułu DUN 1.2 - protokołu Point to Point Tunneling Protocol).

Natomiast by uruchomić DUN 1.2, należy również zainstalować nową, zmodyfikowaną wersję stosu komunikacyjnego Microsoft WinSock. Na stronie WWW, oferującej moduł DUN 1.2, zostało to szczegółowo omówione - warto jednak zwrócić szczególną uwagę na dwa problemy.

Modyfikacja stosu WinSock może zakłócić pracę niektórych aplikacji, np. klienta serwera Microsoft Proxy Server. Aby tego uniknąć, po przejściu na nową wersję stosu należy powtórnie zainstalować klienta Proxy.

Po drugie, chociaż DUN 1.2 zawiera moduł Uninstall (odinstaluj), należy pamiętać, że po uruchomieniu tej funkcji nie następuje powrót do wersji DUN 1.1. Moduł deinstalacyjny usuwa z systemu program Dial-Up Networking, co uniemożliwia pracę z modemem. Kwestię tę objaśnia dokument Windows\Dun12.doc, który pojawia się jednak w systemie dopiero po zainstalowaniu DUN 1.2.

Po zakończeniu instalacji DUN 1.2, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na ikonie DUN i wywołać opcję Właściwości - w okienku dialogowym pojawi się pozycja multilink. Funkcję tę znają już użytkownicy Windows NT 4.0, ponieważ system ten wykorzystuje ją do składania łączy komutowanych.

Niestety, jak dotąd niewielu dostawców usług internetowych wspiera opcję integrowania modemów. Windows NT 4.0 oferuje usługę Remote Access Service, umożliwiającą składanie łączy komutowanych przy użyciu dowolnej liczby modemów - jeden użytkownik może więc zająć całe pasmo. Dlatego też firma Virtual Motion opracowała program Remote Access Manager, który ogranicza liczbę połączeń multilink udostępnianych przez Windows NT. Osoby zainteresowane tym rozwiązaniem znajdą na ten temat informacje pod adresemhttp://www.virtualmotion.com - trzeba kliknąć na znaczniku Remote Access Manager.

Obecnie jeszcze niewielu użytkowników korzysta z możliwości zwiększenia przepustowości łączy komutowanych przy zastosowaniu technologii integracji modemów. Aby opcja to zyskała większą popularność, musi być wsparta zarówno przez Microsoft, jak i dostawców usług internetowych. Być może wtedy zainteresuje się nią większa liczba użytkowników Internetu, łączących się z siecią przez modem.

<hr size=1 noshade>Brian Livingston jest współautorem książki Windows 95 Secrets Gold i szeregu innych pozycji o systemie Windows - informacje o problemach związanych z tym systemem lub aplikacjami oraz sposobach ich rozwiązania można przesyłać na adres mailto:brian_livingston@infoworld.com . Autor nie może niestety odpowiadać na listy prezentujące indywidualne problemy użytkowników Windows.

Na podstawie InfoWorld oprac. jch


TOP 200