Związek biur maklerskich

W ramach Grupy Pekao S.A. powstanie dom maklerski, w skład którego wejdą biura należące do 4 integrujących się banków. Informatycy zapewniają, że nie odczują tego klienci.

W ramach Grupy Pekao S.A. powstanie dom maklerski, w skład którego wejdą biura należące do 4 integrujących się banków. Informatycy zapewniają, że nie odczują tego klienci.

Specjalny zespół zajmie się integracją systemów informatycznych czterech biur maklerskich banków należących do Grupy Pekao S.A. W jej skład wejdą biura maklerskie banków: Pekao S.A., Powszechnego Banku Gospodarczego z Łodzi, Banku DepozytowoüKredytowego z Lublina oraz Pomorskiego Banku Kredytowego ze Szczecina. Według założeń bankowców, od początku przyszłego roku dom maklerski Grupy Pekao SA będzie działał jako odrębna spółka prawa handlowego. Jednakże do tego czasu musi sprawnie funkcjonować system informatyczny, obsługujący klientów połączonych biur.

Jaki system wybrać?

Zespół informatyczny jest jednym z 5 biur maklerskich, powołanych do przeprowadzenia integracji, a działających obecnie jako niezależne podmioty. W pierwszej kolejności zespół ds. informatyki i telekomunikacji zajmie się analizą istniejących systemów informatycznych, następnie ustali, w jaki sposób będą one połączone, tak aby wszystkie 4 biura maklerskie działały w jednej sieci. Na razie szefowie działów informatyki w żadnym z biur maklerskich nie potrafili powiedzieć, czy wykorzystany będzie jeden z już działających systemów do obsługi domu maklerskiego, czy będzie zakupiona nowa aplikacja. Decyzja w tej sprawie ma zapaść w najbliższym miesiącu. Jak się dowiedzieliśmy, zakup nowego systemu informatycznego, obsługującego wszystkie biura maklerskie jest najmniej prawdopodobny.

W Pomorskim Banku Kredytowym (PBK) i Banku Depozytowo-Kredytowym (BDK) wykorzystywany jest system komputerowy Makler, opracowany przez warszawską firmy Aram. Biuro maklerskie czwartego co do wielkości polskiego banku - Pekao S.A. korzysta z oprogramowania angielskiej firmy Clark & Tilley. W Powszechnym Banku Gospodarczym (PBG) od lipca ub.r. wdrażany jest system Promak gdyńskiej firmy Prokom. "Wdrożenie trwa. Nie wstrzymaliśmy go w związku z planowanym połączeniem biur maklerskich " - mówi Adam Jeneralczyk, informatyk z PBG. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że właśnie aplikacja Prokomu może być wybrana jako system dla połączonych biur maklerskich. Jak twierdzi jeden z informatyków, dla Pekao S.A. będzie to okazja do wymiany angielskiego systemu informatycznego, z którym bankowi informatycy mieli problemy.

Łatwa integracja

Przedstawiciele działów informatycznych banków twierdzą, że unifikacji systemów biur maklerskich nie będą towarzyszyły trudności. "Platforma sprzętowa nie odgrywa praktycznie żadnej roli. Jeśli chodzi o zapewnienie komunikacji poprzez sieci rozległe, wystarczy uzgodnić protokoły transmisji. Ostatnim, najważniejszym problemem jest wdrożenie oprogramowania, którego wybór wciąż jest sprawą otwartą" - stwierdził Adam Jeneralczyk.

Jeśli zostanie wybrany skonsolidowany system informatyczny, a biura maklerskie połączone siecią rozległą, możliwe będzie dokonywanie zleceń w każdym z nich na terenie Polski. Natomiast realizacja operacji finansowych w każdym z oddziałów uzależniona będzie od ustaleń kierownictwa, które zapadną w przyszłości.


TOP 200