Zunifikowane systemy komunikacji

Systemy Unified Messaging (UM) nie są nową koncepcją, ale ostatnio dostawcy telefonii IP uzupełniają swoje oferty zaawansowanymi interfejsami użytkownika i precyzyjniejszymi technologiami rozpoznawania mowy i konwersji tekstu na głos.

Systemy Unified Messaging (UM) nie są nową koncepcją, ale ostatnio dostawcy telefonii IP uzupełniają swoje oferty zaawansowanymi interfejsami użytkownika i precyzyjniejszymi technologiami rozpoznawania mowy i konwersji tekstu na głos.

W typowej instalacji system zunifikowanej komunikacji jest oprogramowaniem dodawanym do systemów PBX, zapewniającym skonsolidowany dostęp z dowolnego miejsca do poczty głosowej i tekstowej za pośrednictwem urządzeń fonicznych. W większości wypadków zunifikowany system komunikacyjny obsługuje pocztę elektroniczną bezpośrednio z PBX i zapewnia przetwarzanie niezbędne do integrowania poczty głosowej i elektronicznej poprzez połączenia LAN do serwera pocztowego.

W testach oceniano pakiety zunifikowanych systemów komunikacji pochodzące od dostawców technologii IP: Avaya, Cisco, Nortel i Siemens Communications.

Avaya przebiła swoich konkurentów świetnym interfejsem webowym do zunifikowanej poczty elektronicznej i głosowej, lepszym interfejsem rozpoznawania głosu oraz wyjątkową dokładnością i wydajnością technologii TTS (Text-To-Speech).

Na drugim miejscu uplasował się Siemens, wyróżniając się wyjątkowym dostępem administracyjnym, bardzo dobrym interfejsem webowym do zunifikowanych poczt: głosowej i tekstowej oraz konfigurowalnymi opcjami rozpoznawania głosu.

Rozwiązanie Cisco zawiera wyjątkowe możliwości odtwarzania po katastrofie i dodatkową ochronę poczty głosowej. Brak mu natomiast interfejsu webowego do zunifikowanych poczt i dostępu do poczty elektronicznej poprzez system rozpoznawania głosu.

Zaletą rozwiązania Nortela jest duży wybór obsługiwanych języków i dostosowywane rozpoznawanie głosu. System zunifikowanej komunikacji tej firmy pracuje tylko na PBX Nortela. Funkcja TTS readout (oznaczająca odczyt głosowy wiadomości poczty elektronicznej) tej firmy okazała się, w porównaniu z innymi, nie najlepsza, a własny format kodowania poczty głosowej komplikuje sprawę, wymagając zainstalowania specyficznego odtwarzacza na komputerze w celu zapewnienia możliwości odsłuchu wiadomości.

Wszystkie testowane pakiety zawierały jeden lub więcej serwerów, oprogramowanie klienckie i związaną z nimi infrastrukturę telefoniczną pozwalającą na pełne wykorzystanie mechanizmów zunifikowanej komunikacji określonych w planach testowania (zob. "Jak testowano").

Dla uzyskania jednoznaczności oceny oparto się na pamięci wiadomości Microsoft Exchange i kliencie pocztowym Outlook. Każdy z dostawców zapewnił serwer Exchange (2000 lub 2003) i niezbędne złącza programowe (plug-ins) do Outlooka.

Stwierdzono, że ok. 80% mechanizmów i interfejsów użytkownika związanych z pocztą elektroniczną jest podobnych we wszystkich czterech testowanych produktach. Rzeczywiste różnice tkwią w nowych interfejsach zunifikowanej komunikacji, które mają zapewniać prostszy dostęp i lepszą wydajność korzystającego z nich użytkownika. W testach skupiono się na wszystkich obsługiwanych interfejsach, obejmujących klasyczny interfejs poczty elektronicznej oparty na skrzynkach, interfejs webowy i interfejs telefoniczny użytkownika (TUI) nowej generacji. Testy wychodziły poza typową ocenę TUI - próbowano wykonać wszystkie jego funkcje drogą interakcji głosowych, aby użytkownik mógł manewrować systemem zunifikowanej komunikacji bez pomocy rąk, najlepiej za pomocą języka naturalnego, i odczytać wiadomości poczty elektronicznej dokładnie oraz w odpowiednim języku.

Outlook Inbox zapewnia generalnie najwyższy poziom funkcjonalności dla zunifikowanej komunikacji we wszystkich testowanych produktach. Natomiast interfejs Web Outlook, który nie jest obsługiwany przez wszystkich dostawców, pozwala na szybki dostęp z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie, aczkolwiek zapewnia mniej bezpośredni dostęp do środowiska messagingu.

Avaya MMS i UCC

Zunifikowane systemy komunikacji

Ocena punktowa

Modular Messaging System (MMS) firmy Avaya zawiera wszystkie mechanizmy z wyjątkiem rozpoznawania mowy, które pochodzi z Unified Communications Center (UCC).

W ocenie testujących firma zapewnia najlepszy interfejs webowy, w dużym stopniu podobny do Outlook Web Access. Jest on przejrzysty i łatwy w użytkowaniu; jest realną alternatywą dla przetwarzania poczty głosowej i tekstowej przez skrzynki wejściowe Outlook. Małe, ale godne uwagi mankamenty polegają na tym, że brak jest bezpośredniej interakcji z wybieraniem numeru telefonicznego. Nie można bezpośrednio wykonać zwrotnego wybierania numeru (np. źródła poczty głosowej) z interfejsu Outlook - konieczne jest skorzystanie z odpowiedniego telefonu i wprowadzenie kodu pozwalającego na wywołanie zwrotne. Cisco i Siemens mają podobne ograniczenia.

Rozpoznawanie głosu w produkcie Avaya, oparte na niezależnym motorze rozpoznawania mowy Nuance 8.5, firmy Nuance Communications, zawiera bardzo dobry interfejs języka naturalnego. System ten jest zbudowany w oparciu o 40 stałych fraz. Nie są one łatwo dostosowywane przez użytkownika, ale są wystarczające do ogólnego, niezależnego od rozmówcy dostępu do pełnego zakresu funkcji poczty głosowej i tekstowej. Cenną cechą jest to, że użytkownik może wywołać pomoc w dowolnym punkcie w celu uzyskania praktycznych wskazówek, jak ma postępować.

TTS Avaya, oparte na niezależnym motorze TTS Speechify 2.1.3 firmy Scansoft, także pracuje bez zarzutu, osiągając najwyższą notę w czterech z siedmiu wiadomości testowych. Najwyższa punktacja oznacza, że każde słowo w wiadomości zostało poprawnie zidentyfikowane i wyartykułowane. Ponadto we wszystkich przypadkach, w oparciu o analizę tekstu wiadomości, został zastosowany odpowiedni język. Standardowy pakiet TTS Avaya oferuje 11 języków, z których jednocześnie może być aktywowanych dziewięć.

W konfiguracji rozwiązania Avaya wiadomości poczty głosowej przechowywane były na serwerze Exchange. Poczta głosowa może być alternatywnie przechowywana na serwerze poczty głosowej Avaya, opartym na Linuksie, który może być wdrożony jako redundantny. Możliwe jest także ustanowienie serwera zapasowego dla Exchange, tak aby poczta głosowa mogła być przyjmowana bez zakłóceń nawet wtedy, gdy niedostępny jest główny serwer Exchange.

Pakiet konfiguracyjny Avaya pracuje z wieloma PBX dostawców niezależnych, w tym również z Cisco, Mitel, Siemens i NEC.

System wykazuje się elastycznością w ustawianiu kodowania poczty głosowej, obejmującego G.711 i Microsoft GSM 6.10. Skalowalność też jest odpowiednia - każdy serwer Avaya może obsługiwać do 69 sesji zunifikowanej komunikacji, obsługujących kilkuset do tysiąca użytkowników. Każdy system może być rozszerzony do dziesięciu serwerów. Avaya nie oferuje zintegrowanego serwera faksów w swoim pakiecie zunifikowanej komunikacji.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200