Zunifikowana komunikacja trafia do mniejszych firm

Rozwiązania Unified Communications wdrażane były dotąd głównie przez duże firmy. Możliwość korzystania z nich w modelu chmury poszerzyła krąg odbiorców - coraz częściej są to nieduże przedsiębiorstwa.

Pojęcie Unified Communications, czyli komunikacji zunifikowanej, obejmuje technologie umożliwiające łączenie różnych kanałów komunikacyjnych– głosowych, poczty elektronicznej, komunikatorów, serwisów społecznościowych i wideokonferencji. Takie trendy jak mobilność i konsumeryzacja są motorem rozwoju UC, gdyż coraz pilniejsza staje się potrzeba komunikacji z każdego miejsc i każdego urządzenia. Z kolei możliwość zakupu usług komunikacyjnych w chmurze coraz bardziej je upowszechnia

UC rośnie 20 procent rocznie, usługi w chmurze jeszcze szybciej

Użytkowników UC stale przybywa. Według szacunków analityków obecnie na świecie jest ich 7,8 mln, a do 2015 r. liczba ta ma wzrosnąć do 49,5 milionów. W 2013 roku światowy rynek rozwiązań Unified Communications & Colaboration wart był ponad 26 mld USD.

Zobacz również:

Na rynku obserwuje się tendencję stopniowego przechodzenia przedsiębiorstw z rozwiązań on-premise do UC w chmurze. Ta ewolucja powoduje, że obecnie w wielu firmach występują usługi hybrydowe, które integrują usługi dostawców UC z usługami Unified Communications as a Service dostarczanymi w modelu cloud. Kanały komunikacyjne w ramach UC w modelu chmury są wykorzystywane w różnym stopniu. Według raportu firmy badawczej Markets and Markets globalny rynek telefonii w modelu UCaaS wzrośnie z 0,87 mld USD w 2013 do 2,48 mld USD w 2018, a jego średnioroczny wzrost jest prognozowany na 23 %. W tym czasie aplikacje do pracy grupowej udostępniane jako UCaaS wzrosną z 240,4 mln USD w 2013 do 1,75 mld USD w 2018. Ich średnioroczny wzrost będzie wyższy niż usług telefonicznych, na poziomie 26,5 %. Według Infonetics Research do 2015 roku korzystanie z sieci społecznościwych jako kanału komunikacji wzrośnie aż o 30 %.

Przewiduje się również nasilenie trendu polegającego na migracji firm do zintegrowanych rozwiązań komunikacyjnych od jednego dostawcy (czemu także sprzyja popularyzacja rozwiązań chmurowych). Aktualnie około 50 proc. ankietowanych przez Frost & Sullivan firm wykorzystuje w komunikacji wiele słabo zintegrowanych aplikacji od różnych dostawców. Do końca 2014 roku odsetek ten zmaleje do 24 proc. Wybór jednego dostawcy zapewnia realny zwrot z inwestycji, ułatwione zarządzanie, wyższą wydajność i łatwość wprowadzania dodatkowych integracji, ale również szybsze rozwiązywanie ewentualnych problemów.

Popularność systemów Unified Communications jest w naszym kraju niższa niż w bardziej rozwiniętych gospodarkach Europy, ale potencjał jest ogromny. To właśnie w Polsce, Czechach i Rosji spodziewany jest jego największy wzrost, Od kilku lat ilość wdrożeń systemów Unified Communications na polskim rynku stabilnie wrasta w tempie 20 proc. rocznie. Jako aplikacje o największym potencjale wzrostu analitycy wymieniają wideokonferencje i telepresence, a także narzędzia do wspólnej pracy i automatyzacji procesów biznesowych. Według badań firmy analitycznej Audytel co najmniej kilkunastu polskich dostawców rozwiązań UC ma doświadczenie w realizacji projektów o skali powyżej 1 tys. terminali. Realizowane są u nas jak widać duże przedsięwzięcia. Ale widoczny jest również trend do zakupu usług w chmurze, co powoduje przypływ mniejszych klientów.

Mniejsze firmy budują środowiska zunifikowane

Mniejsze firmy używają zazwyczaj różnych nie skonsolidowanych sposobów komunikacji. Najczęściej są to telefony komórkowe i darmowe konta e-mail. Trochę większe firmy dokładają do tego telefonię internetową w oparciu o np. Skype oraz obecność na forach społecznościowych. Nie rozwiązuje to jednak potrzeby efektywnej komunikacji. Aby taki efekt uzyskać należy wszystkie kanały komunikacji ze sobą zintegrować za pomocą rozwiązań Unified Communicatons. Dlatego też coraz więcej polskich przedsiębiorstw migruje do systemów UC wykorzystujących protokół IP i umożliwiających obsługę klienta za pomocą wielu kanałów kontaktu. Stosunkowo niska adopcja protokołu IP wśród polskich firm MŚP paradoksalnie stymuluje rozwój UC, gdyż wdrożenia telefonii IP najczęściej połączone są z wprowadzeniem do firmy również zunifikowanej komunikacji. - Wiele przedsiębiorstw z sektora MŚP rozwija się niezwykle dynamicznie, dlatego już na starcie niezbędna jest szersza perspektywa spojrzenia na obszar komunikacji. Połączenie jej w jeden system już na początku działalności przedsiębiorstwa, stworzy gotowy schemat zarządzania procesami, w który płynnie wnikać będzie każdy nowy pracownik, zespół czy dział rozwijającej się firmy - mówi Michał Misiak, Dyrektor IT Focus Telecom Polska.

Ważnym argumentem na rzecz UC jest to, że koszty wdrożenia i integracji rozwiązań zintegrowanych mogą być nawet o 15 proc. niższe w porównaniu z systemami wielopunktowymi. Jak sugerują dostawcy firmy poszukując rozwiązania Unified Communications powinny pamiętać o terminach „SIP” i „all-in-one”. Protokół SIP uniezależnia oprogramowanie od sprzętu, dzięki czemu klient może wybrać serwery czy telefony, które mu odpowiadają,. Platformy typu all-in-one są tańsze i wygodniejsze w rozwoju i administracji. Wykorzystując otwartą, zintegrowaną platformę komunikacyjną typu all-in-one w komunikacji zewnętrznej przedsiębiorstwa mogą zmniejszyć roczne koszty operacyjne centrum obsługi klienta o połowę w porównaniu z centrami opierającymi swoją działalność na wielopunktowych rozwiązaniach różnych producentów


TOP 200