Zrozumieć na nowo

Żyjemy w czasach niepewności, płynności, braku stabilizacji. Globalna gospodarka najbardziej premiuje twórcze, innowacyjne postawy i szybkie dostosowywanie się do zmiennych potrzeb, a współczesna kultura utwierdza w przekonaniu o randze takich wartości, jak indywidualizm, wolność wyboru, autonomia zachowań.

Żyjemy w czasach niepewności, płynności, braku stabilizacji. Globalna gospodarka najbardziej premiuje twórcze, innowacyjne postawy i szybkie dostosowywanie się do zmiennych potrzeb, a współczesna kultura utwierdza w przekonaniu o randze takich wartości, jak indywidualizm, wolność wyboru, autonomia zachowań.

Zrozumieć na nowo
O ile poszczególne osoby czy grupy ludzi potrafią się odnaleźć w tej nowej, niepoddającej się znanym dotychczas regułom rzeczywistości i dostosować zachowania do jej wymogów, o tyle nauka ma często jeszcze problemy ze zidentyfikowaniem, nazwaniem i opisaniem dokonujących się na naszych oczach przemian.

Zygmunt Bauman pisze o nowych wyzwaniach stojących dzisiaj przed naukami społecznymi. A zadanie nie jest wcale łatwe. Jak bowiem określić społeczne skutki dokonującej się transformacji, kiedy nie ma już - m.in. za sprawą rozwoju technik informacyjnych - społeczeństwa, które do tej pory było tradycyjnie przedmiotem badań socjologii? W czasach globalizacji zmieniła się także diametralnie rola państwa narodowego, które do tej pory było regulatorem funkcjonowania społeczeństwa. Nowa sytuacja wymaga szukania nowych odpowiedzi.

<hr>Zygmunt Bauman, "Społeczeństwo w stanie oblężenia", Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2006.


TOP 200