Zostać na pierwszej stronie

Pojawiła się pierwsza wersja beta programu FrontPage 2000. Nowy FrontPage jest znacznie unowocześniony i lepiej zintegrowany z pakietem biurowym Office Microsoftu

Pojawiła się pierwsza wersja beta programu FrontPage 2000. Nowy FrontPage jest znacznie unowocześniony i lepiej zintegrowany z pakietem biurowym Office Microsoftu.

FrontPage 98, jeden z najbardziej rozpowszechnionych pakietów ogólnego przeznaczenia, służących do zarządzania serwisami WWW, po niemal rocznej obecności na rynku powoli zaczyna się starzeć. Prześcignęły go nowe konkurencyjne produkty, które mogą chociażby znacznie lepiej obsługiwać budowanie elementów internetowego serwisu korzystających z dynamicznego języka HTML. Microsoft przygotowując nową wersję tego produktu, oznaczoną symbolem 2000, starał się zniwelować różnice, eliminując także irytujące cechy obecnej wersji programu.

Użytkownik będzie zwolniony z konieczności przechodzenia między FrontPage 2000 a przeglądarką za każdym razem, gdy chce obejrzeć tworzone strony. Przeglądarkę bowiem w pełni zintegrowano z programem. W FrontPage można było zdefiniować tylko jeden podrzędny serwis WWW . Obecnie nie ma już ograniczeń dotyczących ich liczby. Strony z istniejącego serwisu po zaimportowaniu ich do programu, jako podstawy nowego projektu, nie zostają w jakikolwiek sposób zmienione (dotyczy to także wprowadzonych spacji czy własnych skryptów).

Razem i centralnie

Do FrontPage 98 dodano podstawowe mechanizmy potrzebne przy tworzeniu zawartości stron przez kilku projektantów - można blokować dostęp do tej aktualnie edytowanej strony, zaś przechowywane są kopie plików, tak iż omyłkowe zapisanie strony nie eliminuje poprzedniej wersji. Dostępne są raporty zawierające informacje o tym, które strony były ostatnio zmieniane lub ostrzeżenia dotyczące stron nadmiernie obciążonych.

Narzędzie do edycji podlega centralnie określanym parametrom, w których można określić, pod jaki typ przeglądarki powinny być optymalizowane tworzone strony. Przykładowo, wskazanie, że nie chcemy używać szablonów CSS (Cascading Style Sheets) czy skryptów JavaScripts oznacza wyeliminowanie tych opcji edycji, które korzystają z wyłączonych pozycji.

Nowością jest zintegrowany edytor skryptów, szczególnie przydatny do modyfikacji skryptów zgodnych z rozwiązaniem Active Server Pages. Wykorzystanie możliwości języka Visual Basic for Applications pozwala na zmianę standardowego sposobu obsługi dokumentów składających się na tworzony serwis WWW.

W rodzinie Office

Nauka korzystania z programu nie powinna być czasochłonna dla dotychczasowego użytkownika pakietu Office - interfejs tych programów staje się coraz bardziej jednolity (a czasem nawet identyczny, jak w przypadku podstawowych narzędzi edycji tekstu). Nowa jego wersja Office 2000 będzie wykorzystywać HTML jako jeden ze standardowych formatów plików z dokumentami. Wówczas będzie można praktycznie natychmiast włączać złożone pliki Worda czy arkusze Excela do tworzonych pod FrontPage stron WWW.

Wbudowany do programu kreator pozwala na szybkie definiowanie źródeł danych, które mają być zamienione na zawartość stron WWW lub przesłane do bazy po wprowadzeniu ich w umieszczonym na stronie formularzu. Dotyczy to nie tylko baz zgodnych z ODBC. Program może sam zbudować odpowiednią bazę w MS Access. Kreator pozwala na definiowanie zapytań do baz danych bez konieczności posługiwania się jakimkolwiek językiem bazodanowym.

Kiedy i za ile?

Cena programu będzie wynosić ok. 150 USD (o jedną trzecią mniej dla użytkowników pakietu MS Office). FrontPage 2000 będzie dostępny na rynku w pierwszej połowie przyszłego roku. Pierwsza wersja beta jest już bardzo stabilna, ale niektóre narzędzia dostępne są jeszcze jako osobne moduły.

<hr size=1 noshade>Microsoft FrontPage 2000 (wersja beta 1)

Microsoft Corporation (http://www.microsoft.com/frontpage)

Obsługiwane platformy: Windows 95, 98, NT 4.0.


TOP 200