Zorba w banku państwowym

Informatycy PKO˙BP są zadowoleni z przebiegu wdrożenia nowego systemu bankowego. Klienci się skarżą.

Informatycy PKO˙BP są zadowoleni z przebiegu wdrożenia nowego systemu bankowego. Klienci się skarżą.

"Wdrażanie systemu informatycznego w PKO BP idzie aż za dobrze" - twierdzi Krzysztof Misiński, szef projektu wdrożenia systemów oddziałowych w centrali banku PKO BP. Pod koniec przyszłego roku bank, który posiada największą w Polsce liczbę klientów indywidualnych, powinien w 70% zrealizować projekt informatyzacji.

Terminy utrzymane

Mimo rewolucji w polskiej bankowości, związanej z koniecznością wprowadzenia nowego planu kont, zmianą numeracji rachunków bankowych i innego niż dotychczas systemu sprawozdawczości, wdrażanie w PKO BP oprogramowania Zorba autorstwa Softbanku przebiega w terminie. Zostało ono już wdrożone w 30% oddziałów PKO BP w całym kraju. Jak twierdzi szef projektu, co najmniej 3˙oddziały w każdym województwie zostały już zinformatyzowane. Obecnie, na podstawie doświadczeń z regionu stołecznego, gdzie dzięki Zorbie realizowane są prawie wszystkie transakcje bankowe, komputeryzacji poddano pozostałe oddziały.

Okazało się, że najprościej jest wprowadzić system do oddziałów węzłowych, które generują największe obroty. Do nich podłączone będą pozostałe jednostki w modelu pierścieniowym. "W Warszawie 31 na 47 oddziałów realizuje 95%˙transakcji, zdecydowaliśmy więc, że nie opłaca się instalować systemu we wszystkich jednostkach" - tłumaczy Krzysztof Misiński. W okresie przejściowym, w oddziałach, które nie posiadają jeszcze systemu Zorba, informatycy PKO BP instalują oprogramowanie ZETsob i MINIsob. Jednak Krzysztof Misiński twierdzi, iż ich funkcjonowanie w banku nie będzie dłuższe niż rok.

Uciążliwa komputeryzacja

Wdrażanie Zorby nie obywa się jednak bez pewnych uciążliwości dla klientów PKO BP. W połowie grudnia przez cały dzień nieczynne były kasy w jednym z warszawskich oddziałów banku. "Staramy się w miarę naszych możliwości - twierdzi Krzysztof Misiński - ale czasem niedziela nie wystarczy, aby uzgodnić saldo na 250 tys. rachunków". Każda informacja w starym, działającym w trybie off-line, systemie See Check, który funkcjonuje w warszawskim I˙Oddziale PKO BP, musi być przeniesiona do Zorby. Następnie, już ręcznie, sprawdza się salda w "starym" i "nowym" systemie. "Nazywamy to pracą w trybie oszczędnym. Bank pracuje, ale kasy nie działają" - wyjaśnia Krzysztof Misiński.

Unixowy system w PKO BP pracuje na komputerach produkcji Digitala, Hewlett-Packarda i ICL. Ponadto Centrum Informatyki banku realizuje umowy z wieloma dostawcami infrastruktury sieciowej. Dostawy sprzętu - zdaniem szefa projektu - zrealizowane są obecnie w˙30%.

"Na razie wiem, jak będzie wyglądała nasza współpraca z PKO BP, gdy zakończona zostanie instalacja Zorby" - mówi Aleksander Lesz, prezes Softbanku, z którym największy polski bank podpisał umowę na instalację systemu we wszystkich oddziałach. Drugim co wielkości strategicznym klientem warszawskiej firmy jest Bank Zachodni.


TOP 200