Żniwa internetowe

Kolejne spółki internetowe są przejmowane przez polskie firmy branży teleinformatycznej. Elektrim przejmie 87% akcji Polski OnLine. Prokom kupił 100% akcji The Polished Group.

Kolejne spółki internetowe są przejmowane przez polskie firmy branży teleinformatycznej. Elektrim przejmie 87% akcji Polski OnLine. Prokom kupił 100% akcji The Polished Group.

Po latach przygotowywania oferty usług i infrastruktury dostępu do Internetu, kolejne spółki internetowe są przejmowane przez przedstawicieli polskiej branży teleinformatycznej. Elektrim przejmie za 9,2 mln USD 87% akcji Polski OnLine. Prokom kupił za 1 mln zł 100% akcji The Polished Group. Natomiast Netia Telekom zapowiada, że w rozwój usług internetowych, w tym przejmowanie kolejnych dostawców Internetu, zainwestuje ok. 5 mln USD.

Inteligentne portale

Prokom Software zawarł umowę, na podstawie której nabędzie 100% akcji The Polished Group SA (TPG) z Krakowa. Wartość transakcji jest szacowana na milion złotych. W ramach kontraktu kadra kierownicza TPG uzyska możliwość nabycia w ciągu pięciu lat łącznie 377,4 tys. akcji Prokomu. Będzie to uzależnione od realizacji zadań postawionych przed TPG i wyników jej działalności.

TPG opracowuje programy do zarządzania informacją, opierając się na sztucznej inteligencji i technologii GIA (Guided Information Access). W roku 1995 firma stworzyła program Angel, który umożliwia wyselekcjonowanie adresów internetowych, mogących interesować konkretnego użytkownika. TPG jest także autorem aplikacji wwwDigger, umożliwiającej ściąganie stron internetowych w tle. Około 90% tworzonego oprogramowania The Polished Group sprzedaje poza granicami Polski. W ubiegłym roku przychody firmy wyniosły 2,6 mln zł.

Jest to już druga inwestycja Prokomu w spółkę zajmującą się działalnością internetową. Latem tego roku gdyńska firma przejęła za 14,4 mln zł 25% udziałów w Wirtualnej Polsce. Właśnie z tą spółką The Polished Group ma współpracować przy rozwoju usług i produktów internetowych.

Elektrim w Polsce OnLine

Zainteresowanie spółkami internetowymi wykazuje także Elektrim tworzący silną grupę telekomunikacyjną. W marcu br. warszawska firma przejęła 100% udziałów w Bresnan Communications Poland, do której należą dwie sieci telewizji kablowej - warszawska AsterCity i krakowska Regionalna Telewizja Kablowa Autocom. Na bazie ich sieci Elektrim zamierza oferować dostęp do Internetu.

Na początku października br. Bresnan zawarł umowę przedwstępną dotyczącą nabycia akcji spółki Polska OnLine Holding SA. Umowa ostateczna ma zostać zawarta najpóźniej do 31 grudnia br. Na jej mocy dotychczasowi akcjonariusze sprzedadzą 86,5% akcji spółki. Wartość transakcji jest szacowana na 2,25 mln USD (9,2 mln zł). Bresnan odkupi akcje Polski OnLine od Marka Goschorskiego, Haliny Car, Daniela Lyncha, spółki EDventure Ventures LP z Nowego Jorku i spółki European Renaissance Capital LP z Bostonu.

Nowi, starzy gracze

Działa już - po zarejestrowaniu przez sąd rejonowy w Gdańsku - Wirtualna Polska SA. Kapitał zakładowy firmy wynosi 8 mln zł. Prokom Software objął za 14,4 mln zł pakiet 25% jej akcji. Przedmiotem działalności firmy ma być prowadzenie portalu Wirtualna Polska i oferowanie usług handlu elektronicznego. Drugim, większościowym udziałowcem jest gdańskie Centrum Nowych Technologii, które wniosło do nowo utworzonej spółki firmę, w ramach której był prowadzony portal Wirtualna Polska, wraz ze wszelkimi prawami do tego portalu i domenyhttp://www.wp.pl

Prokom ma prawo do objęcia - najpóźniej do 30 września 2002 r. - akcji nowej emisji spółki Wirtualna Polska. Dzięki temu będzie posiadał taką samą jak CNT liczbę akcji i głosów, nie mniej jednak niż 40%.


TOP 200