Znani komisarze do nowych zadań

Dzięki przyjęciu traktatu lizbońskiego, od grudnia mamy rząd UE. Przyjęło się, że nominacja komisarzy odpowiedzialnych za poszczególne obszary tematyczne realizuje ambicje państw członkowskich, co znajduje wyraz w parytecie rozdziału kompetencji i liczbie stanowisk, których powinno wystarczyć dla wszystkich.

W nowym rozdaniu, które najwcześniej w styczniu 2010 r. może zyskać akceptację Parlamentu Europejskiego urząd komisarza odpowiedzialnego za program cyfryzacji Europy obejmie Holenderka Neelie Kroes, dotąd odpowiedzialna za jeden za najtrudniejszych działów - konkurencję. Będzie nadzorować pracę urzędów dotychczasowej Dyrekcji Generalnej ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Sieci i Informacji. Program wsparcia dla europejskiego sektora audiowizualnego MEDIA przejdzie pod kontrolę Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury.

Neelie Kroes, komisarz odpowiedzialny za program cyfryzacji Europy

Neelie Kroes, komisarz odpowiedzialny za program cyfryzacji Europy

Sprawami konkurencji zamiast Neelie Kroes zajmie się natomiast Joaquin Alumnia aktualny komisarz ds. ekonomii problematyki monetarnej. Pomimo że wywodzi się z mocno kiedyś lewicującej hiszpańskiej partii socjalistycznej, obecnie uchodzi za twardego orędownika konkurencji w gospodarce i jest oceniany jako mocna, właściwa osoba na czas wyprowadzania unijnej gospodarki z kryzysu.

Komisarz ds. podstawowych

Pochodząca z Luksemburga Viviane Reding, dotąd odpowiedzialna za problematykę społeczeństwa informacyjnego, teraz zajmie się działem Sprawiedliwość, Prawa podstawowe, Obywatelstwo. Jej największym dokonaniem ostatnich lat jest konsekwencja w walce z monopolami i reforma systemu regulacyjnego dla sektora telekomunikacji, przyjęta ostatecznie kilka dni temu przez Parlament Europejski. Wykazała też ona sporo determinacji, próbując skłonić regulatorów krajowych do przyjęcia wspólnego podejścia do stosowania obowiązków regulacyjnych.

Jej plan wzmocnienia roli Komisji Europejskiej w sprawach wspólnego unijnego rynku telekomunikacyjnego, silnego, europejskiego urzędu regulacyjnego i jednolitej gospodarki widmem częściowo się nie powiódł, ale w znowelizowanych ramach regulacyjnych są podstawy do stopniowej ewolucji systemu. Konsumenci europejscy pamiętają jej skuteczność w walce o obniżenie stawek za roaming międzynarodowy. Sprawy konsumenckie stanowią również trzon zmian w pakiecie dyrektyw telekomunikacyjnych. Najwięcej dyskusji wywołała kwestia ochrony obywatelskich praw podstawowych w związku z możliwością karania internautów odcinaniem od sieci. W związku z tym, komisarz Reding na nowym stanowisku nie straci kontaktu z aktualnymi zainteresowaniami, ponieważ jej nowa odpowiedzialność to szeroko pojmowana ochrona podstawowych praw obywatelskich.

W ramach nowych obowiązków czeka ją np. dostosowanie systemu ochrony danych osobowych regulowanego dyrektywą z 1995 r. do nowych wyzwań technologicznych, którego nie obejmuje dyrektywa o ochronie prywatności, będąca częścią pakietu telekomunikacyjnego. Chodzi tu między innymi o kwestie systemów monitoringu wizyjnego, stosowania znaczników RFID, danych medycznych, ochrony dzieci i ochrony praw własności intelektualnej.


TOP 200