Znakowanie czasem w Centraście

Centrast, pełniący rolę roota w polskim systemie podpisu elektronicznego, kończy wdrożenie systemów walidacji certyfikatów i systemu znakowania czasem.

Centrast, pełniący rolę roota w polskim systemie podpisu elektronicznego, kończy wdrożenie systemów walidacji certyfikatów i systemu znakowania czasem.

Projekt jest realizowany przez Betacom przy udziale krakowskiej spółki CryptoTech. Prace nad systemami trwają od sierpnia 2003 r. W końcowej fazie znajduje się wdrożenie rozwiązania umożliwiającego sprawdzanie w czasie rzeczywistym ważności certyfikatu kwalifikowanego na podstawie list certyfikatów unieważnionych. Rozpoczęło się także wdrożenie systemu stemplowania czasem, dzięki któremu można poświadczać datę i czas dokonania transakcji lub wystawienia dokumentu elektronicznego. Zakończenie prac przewidziano na połowę lutego br.

Betacom buduje aplikacje na potrzeby Centrastu z wykorzystaniem serwera BEA WebLogic i bazy danych Oracle.


TOP 200