Znać odpowiedź na każde pytanie

Systemy klasy ERP stracą strategiczne znaczenie dla przedsiębiorstwa. Ważniejsze będą narzędzia wokół ERP do szczegółowego planowania i optymalizacji stanu magazynu czy asortymentu.

Jacek Kujawa jest wiceprezesem zarządu LPP, firmy zajmującej się projektowaniem i dystrybucją odzieży, odpowiada za obszar informatyki i logistyki.

Firma funkcjonująca w branży handlu detalicznego obraca ogromną ilością informacji, która powinna zostać przekształcona w czytelne i użyteczne raporty dla zarządzających. Przez lata pracowaliśmy nad zbudowaniem modelu pozyskiwania danych i odpowiedniego raportowania. Przyszłość raportowania, moim zdaniem, leży w dostarczeniu jak najbardziej adekwatnych raportów. W naszej firmie ten ciężar spoczywa na Dziale Informatyki. To właśnie IT zna najlepiej procesy zachodzące w organizacji i potrafi spojrzeć na nie całościowo. Powinno znać odpowiedź na każde pytanie biznesu. Przyszłość narzędzi Business Intelligence to generowanie raportów w trybie online, w tym także na potrzeby urządzeń mobilnych.

Informatyka odpowiada także za optymalizację łańcucha dostaw, który jest kluczowym elementem działalności firmy o naszym profilu. Możemy to osiągnąć poprzez szczegółowe planowanie z pomocą narzędzi, które uzupełniają systemy ERP. Moim zdaniem systemy tej klasy stracą swoje strategiczne znaczenie dla przedsiębiorstwa. Dużo ważniejsze będą narzędzia wokół systemów ERP do szczegółowego planowania i optymalizacji stanu magazynu czy asortymentu. W naszej firmie, za sprawą takich rozwiązań, udało się zaoszczędzić ponad 100 mln zł - dzięki znacznemu obniżeniu poziomu zapasów i odpowiedniemu łańcuchowi dostaw.

Następny krok: optymalizacja

Przyszłość firm tej branży będzie skupiać się wokół narzędzi do optymalizacji różnych obszarów działania, takich jak: łańcuch dostaw, maksymalizacja marży, planowanie zakupów, co pozwoli poprawić efektywność i wydajność. Wymaga to pracy na wskroś organizacji - zmiany procesów, narzędzi IT, logistyki, działów biznesowych. Równie ważnym ogniwem jest dla nas personel zatrudniony w salonach. Wciąż pracujemy nad optymalizacją ich pracy poprzez odpowiednią aranżację punktu sprzedaży, ustawienia kasy czy terminala płatniczego. Ze względu na fakt, że na stanowiskach sprzedawców występuje bardzo dużo rotacja, poszukiwane są rozwiązania obniżające koszty wdrożenia do pracy nowego pracownika. Służą do tego systemy Computer Based Training (CBT), działające na zasadzie e-learingu, umożliwiające przeprowadzenie kursu i sprawdzenie wyników na komputerze w salonie.


TOP 200