Zmierzch EIDE

Perspektywa zaniechania stosowania interfejsów równoległych staje się coraz bliższa.

Perspektywa zaniechania stosowania interfejsów równoległych staje się coraz bliższa.

Ewolucja interfejsu równoległego EIDE prawdopodobnie zakończy się za półtora roku. Zostanie on zastąpiony szeregowym złączem SerialATA. Jest wysoce prawdopodobne, że ostatnią wersją EIDE będzie Ultra DMA/100 - interfejs o przepustowości 100 Mb/s, wchodzący obecnie na rynek. Wprowadzenie dysków z takim złączem zapowiedział już IBM, wkrótce powinni go stosować pozostali producenci napędów. Komputery z interfejsem Ultra DMA/100 mają pojawić się na rynku jesienią tego roku. Tym samym nastąpi odwrót od standardu Ultra DMA/66.

Natomiast specyfikacja SerialATA prawdopodobnie pojawi się na po- czątku 2001 r. Jest opracowywana przez organizację SerialATA Working Group, do której należą m.in. Dell, IBM, Intel, Maxtor i Seagate. Według aktualnych ocen, urządzenia wykorzys-tujące nowy interfejs szeregowy pojawią się w 2002 r.

SerialATA będzie się zasadniczo różnić od obecnych interfejsów EIDE. Jego pierwsza wersja ma mieć szybkość transmisji co najmniej 150 Mb/s, a okrągły kabel połączeniowy będzie wyposażony w 8-igłowe złącze. EIDE wykorzystuje płaskie taśmy z 80 przewodami i 40-igłowymi złączami. Standardowe napięcie sygnałów zostanie obniżone z 5 do 3,3 V. Z SerialATA będą mogły współpracować więcej niż dwa urządzenia. Nowy interfejs pozwoli na dołączanie dysków, napędów CD i DVD, streamerów i innych wewnętrznych elementów komputera. Nie przewiduje się obecnie, by zastąpił on złącza USB lub IEEE 1394 (FireWire), przeznaczone przede wszystkim do współpracy z urządzeniami zewnętrznymi.


TOP 200