Zmienia planów rozwoju WebSphere

IBM planuje dodać do serwera aplikacji WebSphere więcej komponentów i obsługę języków skryptowych.

Savio Rodriguez, menedżer produktu IBM WebSphere Application Server zapowiedział, że planowany jest dalszy rozwój WSAS przez tworzenie nowych komponentów w aktualnej bądź następnych wersjach. "W przyszłych wersjach zamierzamy rozszerzyć współpracę z OSGi, aby móc tworzyć coraz bardziej wyspecjalizowane komponenty" - powiedział. WebSphere uruchamia dziś kompletny zestaw usług sieciowych, ale w przyszłych wersjach może pojawić się możliwość uruchomienia tylko wybranych narzędzi, zamiast całości.

Wsparcie języków skryptowych

"Zespół odpowiedzialny za konstruowanie serwera aplikacji WebSphere ma jeszcze do wykonania kilka zadań, aby dalsze tworzenie aplikacji za pomocą naszych narzędzi było dużo łatwiejsze dla producentów. Dotyczy to zarówno posiadanych narzędzi, jak i samego serwera aplikacji. Ma on być lekki, szybko uruchamiać siebie i usługi, a także nie wymagać restartu po wprowadzeniu zmian do konfiguracji" - oświadczył Savio Rodriguez. "Tego wszystkiego należy się spodziewać po WebSphere i jest to część pracy, którą musimy wykonać" - dodał.

Celem rozwoju serwera WebSphere Application jest także dodatkowe wsparcie dla języków skryptowych. Twórcy WebSphere mogą teraz korzystać z i Groovy w oparciu o WebSphere sMash - platformę do szybkiego budowania aplikacji Web 2.0. Savio Rodriguez uważa jednak, że IBM mógłby dodać obsługę języków, takich jak Python i Ruby on Rails zarówno do sMash, jak również i do większej platformy - WebSphere. Wsparcie dla języków dynamicznych jest pomocne w sytuacjach, gdy konkretne aplikacje muszą być opracowane w ciągu dni. Ponadto umożliwi to skorzystanie z gotowych rozwiązań, które stosunkowo łatwo wykorzystać w krótkim czasie. "Dla tego typu aplikacji języki w rodzaju PHP czy Groovy są lepszym rozwiązaniem" - dodaje.

Gdzie jest granica rozwoju

IBM WebSphere Application Server ma także oferować lepsze wsparcie dla modeli programowania. Są już obsługiwane takie technologie, jak Service Component Architecture i Spring. Podczas panelu konferencyjnego Savio Rodriguez rozważał granicę możliwości serwerów plików. Rozszerzenie roli tychże podnosił inny panelista, Larry Cable, architekt z Oracle. "Uważamy, że przez ostatnie dziesięć lat istnienia i wykorzystania technologii Java, udało nam się przenieść ją do samego serca aplikacji serwerowych. Serwery oprogramowania jawią się teraz nie tylko jak baza dla aplikacji końcowych użytkownika, ale są także podstawą całych serii innych modeli oprogramowania, takich jak usługi dla przedsiębiorstw" - konkluduje Larry Cable.


TOP 200