Zmiany w zarządzie Elektrimu

W środę nad ranem Rada Nadzorcza Elektrimu odwołała p.o. prezesa zarządu Waldemara Siwaka z zajmowanego stanowiska. Jego miejsce zajmie Jacek Krawiec, dotychczasowy prezes Impexmetalu, który sprawować ma 3-letnią kadencję.

W środę nad ranem Rada Nadzorcza Elektrimu odwołała p.o. prezesa zarządu Waldemara Siwaka z zajmowanego stanowiska. Jego miejsce zajmie Jacek Krawiec, dotychczasowy prezes Impexmetalu, który sprawować ma 3-letnią kadencję.

Jacek Walczykowski, który tydzień temu został zawieszony w pełnieniu obowiązków wiceprezesa Elektrimu, również został odwołany z zarządu. W skład nowego, dwuosobowego zarządu wchodzi obok prezesa Krawca, Jan Rynkiewicz, który ostatecznie zajmie stanowisko wiceprezesa Elektrimu.

Zobacz również:

Zmiana składu zarządu została wymuszona przez obligatariuszy spółki. Żądali oni we wczorajszym piśmie, aby Rada Nadzorcza Elektrimu powołała nowy zarząd, gdyż z dotychczasowym nie ma szans na uzyskanie lepszych warunków spłaty 480 mln euro zadłużenia. Obligatariusze domagają się spłaty pełnej sumy zobowiązań, a nie jedynie planowanych przez Elektrim 60%.

W odrębnym komunikacie zarząd Elektrimu poinformował, że złożył do Prokuratury Okręgowej w Warszawie zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez osoby działające w imieniu BRE Banku. "Zawiadomienie dotyczy wykorzystywania przez BRE Bank SA informacji poufnych dotyczących Elektrimu do nabycia akcji spółki w celu przejęcia nad nią kontroli, co wypełnia znamiona przestępstw przewidzianych z art. 176 ust.2 ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi - Kto w obrocie papierami wartościowymi wykorzystuje informację poufną, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5 i grzywny do 5 mln zł", podano w komunikacie.


TOP 200