Zmiany w zarządzie AB

Dyrektor finansowy wrocławskiej firmy AB został członkiem zarządu spółki.

Rada Nadzorcza wrocławskiej firmy AB podjęła uchwałę o zmianie w zarządzie spółki. Nowym jego członkiem został Dariusz Kucharski, dyrektor finansowy firmy. Pozostały skład Zarządu pozostał niezmienny.

Dariusz Kucharski pracuje w AB od 1997 roku. Jest absolwentem Wydziału Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

AB

tel.: (71) 3240600

www.ab.pl


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200