Zmiany w trudnych czasach

Andrzej Jaskulski z końcem lutego br. przestaje pełnić funkcję prezesa zarządu Sun Microsystems Poland.

Andrzej Jaskulski z końcem lutego br. przestaje pełnić funkcję prezesa zarządu Sun Microsystems Poland.

Andrzej Jaskulski został szefem polskiego oddziału Suna we wrześniu 1995 r. Wcześ-niej pełnił funkcję dyrektora generalnego Comp SA. Wtedy - działające od 1993 r. - biuro przedstawicielskie Suna w Polsce zostało przekształcone w pełnoprawny oddział firmy. Firma zatrudniała wówczas 8 pracowników, dzisiaj ok. 100.

Dopóki nie zostanie wybrany nowy szef , dopóty obowiązki te będzie pełnić zespół zarządzający. W jego skład wchodzą: Jeanette Sandberg - dyrektor zarządzający Suna na Europę Środkową i Wschodnią oraz Piotr Wierzbicki - dyrektor ds. finansów i administracji w polskim oddziale.

Poszukiwanie nowych wyzwań

"Rezygnacja z zadań i obowiązków, którym poświęcałem się przez ponad 6 lat, nie jest łatwa. Niemniej, zakończył się właśnie ważny i intensywny etap mojego życia. Chcę obecnie wykorzystać wiedzę i doświadczenie, które zdobyłem, w inny sposób i na innym polu" - argumentuje swoją decyzję Andrzej Jaskulski.

Jest to już druga zmiana szefa oddziału zagranicznej firmy informatycznej w Polsce w 2002 r. Od stycznia polskim oddziałem Compaq Computer nie kieruje Andrzej Widerszpil. Zastąpił go Joop Ruijgrok, wiceprezes odpowiedzialny za działanie firmy w Europie Środkowej i Wschodniej. Ma on kierować polskim oddziałem firmy do czasu znalezienia następcy Andrzeja Widerszpila.

Kolejne roszady?

Ostatnie tak duże zmiany wśród szefów polskich oddziałów zagranicznych firm IT miały miejsce na przełomie lat 1999-2000. Wówczas większość odejść, zwłaszcza długoletnich prezesów, motywowano "naturalną potrzebą zmiany" lub "niezgodnością, co do koncepcji rozwoju polskiego oddziału". Dokonano wtedy zmian m.in. w firmach: Acer Computer Polska, Compaq Computer, Hewlett-Packard Polska, , Intentia Polska, Microsoft Polska i .

Przy okazji tych zmian pojawiły się jednak domysły, że ich powodem mogą być niezadowalające wyniki finansowe. W powszechnej opinii podstawowym, a czasami wręcz jedynym kryterium oceny działalności menedżerów kierujących polskimi oddziałami jest zapewnienie odpowiednich przychodów i zysków. Od dwóch lat mówi się o trudnościach branży IT w Polsce. Rok 2001 ocenia się jeszcze krytyczniej.

Koncentracja w Warszawie

Na przełomie lat 2001-2002 Sun Microsystems Poland zamknął biuro w Gliwicach. Pracowało w nim 10 przedstawicieli handlowych. Według zapewnień przedstawicieli Suna w Polsce, zostali oni zatrudnieni w warszawskim biurze firmy. W 2001 r. zatrudnienie w polskim oddziale utrzymano na poziomie 100 osób.


TOP 200