Zmiany w sprawach wewnętrznych

Zamiast dwóch, powstanie jeden silny departament informatyki w resorcie spraw wewnętrznych.

Zamiast dwóch, powstanie jeden silny departament informatyki w resorcie spraw wewnętrznych.

W ciągu najbliższego tygodnia przestanie istnieć departament PESEL i departament łączności i informatyki. Premier Jerzy Buzek podpisał nowy statut Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W ciągu tygodnia będzie wiadomo, kto zostanie szefem jednego silnego zespołu resortowych informatyków. Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, najpoważniejszym kandydatem jest Bolesław Słomian, pełnomocnik ministra ds. utworzenia nowego departamentu.

Wraz ze zmianami organizacyjnymi, resort przekaże do Terenowych i Wojewódzkich Banków Danych część zadań związanych z utrzymaniem baz ewidencji ludności. Głównie chodzi o dokumentację, którą dotychczas elektronicznie archiwizowały terenowe ośrodki departamentu PESEL. Przed nowym departamentem - rejestrów państwowych, łączności i informatyki - stanie natomiast zadanie wprowadzenia nowych dowodów osobistych, a także utrzymanie i koordynacja budowy ogólnopolskiego systemu rejestracji kierowców i właścicieli samochodów.

W ostatnim czasie główną zasługą likwidowanych departamentów było uruchomienie sieci PeselNet i poczty administracji rządowej PEAR 2. PeselNet, która obecnie działa w 49 województwach, ma w przyszłości być zastąpiona siecią, której odgałęzienia znajdą się w urzędach powiatowych. "Przyszła PeselNet będzie na pewno siecią dla ośrodków rejestracji kierowców i dowodów rejestracyjnych pojazdów" - wyjaśnia Bolesław Słomian, dyrektor likwidowanego departamentu łączności i informatyki MSWiA. Nie wiadomo jeszcze, jaka suma zostanie przeznaczona na rozbudowę sieci, która budżet państwa kosztowała do tej pory 6,5 mln zł. Wiadomo, że nową sieć, nazywaną roboczo eRkaNet, będzie budować łatwiej, gdyż nowy informatyczny departament może samodzielnie dysponować środkami budżetowymi trzeciego stopnia i prowadzić własną księgowość.

Nowa sieć stanie się na pewno w przyszłości medium dla centralnej bazy kierowców i pojazdów, poruszających się po polskich drogach. Być może będzie też wspomagać przetwarzanie danych ZUS, czyli przyszłego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. "Na ten temat trwają rozmowy z wiceprezesem zakładu Adamem Kapicą" - twierdzi Bolesław Słomian.

Do 130 użytkowników rozrosła się natomiast sieć użytkowników Poczty Elektronicznej Administracji Rządowej 2 (PEAR 2). Dostęp do niej mają obecnie wojewodowie i kierownicy urzędów centralnych. PEAR 2, działająca na serwerze HP Open Mail, posługuje się klientami MS Exchange i służy do przesyłania informacji nie mających klauzuli poufności. Znaczna część, bo aż 50 użytkowników, korzysta z PEAR 2 w sieci Polpak z protokołem X.25. Pozostali korzystają już z szybkich, 2 Mb/s łączy PeselNetu. Czysty X.25 jest pozostałością po istniejącej w latach 1991-94 poczcie miast pilotażowych, która wśród trzech pomysłów ówczesnego URM - poczty wojewodów, administracji rządowej i właśnie miast pilotażowych - była stosunkowo najnowocześniejsza.

Przyszłość PEAR 2 to przede wszystkim podłączanie lokalnych sieci urzędów i popularyzacja Internetu. Aby to było możliwe, MSWiA myśli o elektronicznych certyfikatach autentyczności przesyłki i jednej bramce na świat. "Sądzę, że realizacja tych dwóch celów jest możliwa w ciągu najbliższych 2-3 lat" - twierdzi Marek Zieliński, odpowiedzialny za PEAR w departamencie PESEL. Obecnie administracja łączy się z Internetem przez prywatnych dostawców.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200