Zmiany w radzie nadzorczej Polkomtela

Decyzją Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki, przewodniczącym rady nadzorczej operatora sieci komórkowej Plus GSM został Stanisław Speczik, prezes zarządu KGHM Polska Miedź SA.

NWZA Polkomtela, operatora sieci telefonii komórkowej Plus GSM, zmieniło skład rady nadzorczej spółki. Funkcję przewodniczącego RN objął Stanisław Speczik, prezes zarządu KGHM Polska Miedź SA. W skład rady nadzorczej firmy weszli ponadto: Stanisław Dobrzański – prezes zarządu PSE SA, Andrzej Szczepek – wiceprezesa zarządu KGHM Polska Miedź SA i Zbigniew Wróbel – prezes zarządu PKN ORLEN SA.

Zobacz również: