Zmiany w radzie nadzorczej MCI Management

Walne zgromadzenie akcjonariuszy MCI Management podjęło decyzję o zmianie składu rady nadzorczej. Jej członkami stali się przedstawiciele funduszy, które nabyły uprzednio akcje MCI. W skład rady weszl...

Walne zgromadzenie akcjonariuszy MCI Management podjęło decyzję o zmianie składu rady nadzorczej. Jej członkami stali się przedstawiciele funduszy, które nabyły uprzednio akcje MCI. W skład rady weszli: Waldemar Gębuś, dyrektor departamentu zarządzania aktywami w PTE DOM, Robert Oślak z funduszu inwestycyjnego CA IB i Aleksander Kierski, dotychczas pełniący funkcje dyrektora zarządzającego inwestycjami funduszu Innova Capital.

Zobacz również:


TOP 200