Zmiany w kierownictwie 3Com w Polsce

Wojciech Głownia, dotychczasowy dyrektor generalny polskiego oddziału 3Com, zostanie szefem firmy odpowiedzialnym za kraje Europy Środkowej i Wschodniej oraz byłego Związku Radzieckiego (CIS).

Wojciech Głownia, dotychczasowy dyrektor generalny polskiego oddziału 3Com, zostanie szefem firmy odpowiedzialnym za kraje Europy Środkowej i Wschodniej oraz byłego Związku Radzieckiego (CIS). Na stanowisku dyrektora polskiego oddziału zastąpi go Paweł Jachyra, odpowiedzialny jednocześnie za kraje nadbałtyckie.

Szefem całego regionu EMEA (Europe, Middle East & Africa) zostanie John Rea, poprzednio szef 3Com na Europę Środkową i Wschodnią oraz CIS. Był także dyrektorem generalnym polskiego oddziału Compaq Computer.


TOP 200