Zmiany w geodezji

Zgodnie z nowym podziałem kompetencji w kierownictwie MSWiA, za dział administracji rządowej Geodezja i kartografia odpowiada wiceminister Piotr Piętak. Tym samym po raz pierwszy nadzór nad głównymi rejestrami państwowymi został przekazany jednej osobie.

Zgodnie z nowym podziałem kompetencji w kierownictwie MSWiA, za dział administracji rządowej Geodezja i kartografia odpowiada wiceminister Piotr Piętak. Tym samym po raz pierwszy nadzór nad głównymi rejestrami państwowymi został przekazany jednej osobie.

Piotr Piętak od dawna zajmował się nie tylko budową systemu PESEL 2, ale również sytuacją w geodezji. Według definicji prof. Józefa Oleńskiego, niegdyś głównego doradcy PiS w zakresie informatyzacji, obecnie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, systemy ewidencji gruntów i budynków, czyli kataster, stanowią główny człon infrastruktury informacyjnej państwa. Gdy ustawa o działach administracji rządowej przyznała kompetencje ministra właściwego ds. geodezji i kartografii ministrowi spraw wewnętrznych i administracji, raczej było przesądzone, że bezpośredni nadzór nad tym działem przejmie podsekretarz stanu Piotr Piętak. W obecnej sytuacji raportuje on bezpośrednio do wicepremiera Ludwika Dorna, szefa Komitetu Stałego Rady Ministrów ds. Łączności i Informatyzacji.

Zlikwidować GUGiK

Jeszcze zanim to się stało, Piotr Piętak publicznie deklarował, że jest za rozbiciem korporacyjności w geodezji, czego ukoronowaniem ma być działanie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Jego zdaniem należy zlikwidować ten Urząd, działający w Polsce od 1993 r., i utworzyć w MSWiA stosowny departament, na którego czele stanąłby Główny Geodeta Kraju, osoba prawna w rozumieniu ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Więcej kompetencji mieliby za to otrzymać geodeci powiatowi. Przeciwko takim instytucjonalnym rozwiązaniom są posłowie PiS - z zawodu geodeci, w tym Krzysztof Jurgiel. Tak oto niespodziewanie politycy tej formacji, którzy mają na sztandarach wypisaną walkę z korporacjonizmem (np. notariuszy czy adwokatów), bronią swojej branży przed zmianami strukturalnymi.

Kolejnym krokiem ma być opracowanie całkowicie nowych ustaw geoinformacyjnych, w tym o katastrze. Aby to zrobić, Piotr Piętak powołał zespół ekspertów do analizy przepisów związanych z geodezją. Jak podaje lutowy numer magazynu Geodeta, ma on za zadanie "przygotować analizę obowiązujących obecnie 100 ustaw i kilkuset rozporządzeń odnoszących się do informacji przestrzennej oraz zaproponować rozwiązanie katalogu problemów związanych z geodezyjnymi zasobami informacyjnymi, wykonywaniem zawodu geodety, finansowaniem geodezji, jej informatyzacji i stanu przepisów prawnych".

Porządki w prawie

Zespół ma do maja br. przedstawić plan deregulacji (uchylenia całych aktów lub ich części), uchwalenia nowych ustaw (odnoszących się do geodezji, kartografii, katastru i geoinformacji) oraz nowelizacji innych (odnoszących się m.in. do obrony narodowej, zarządzania kryzysowego, planowania przestrzennego, budownictwa, branżowych sieci uzbrojenia terenu, obrotu nieruchomościami, notariatu, gospodarki komunalnej). "Istotnym problemem jest też poprawa egzekwowalności ustawowych obowiązków informacyjnych, m.in. wpisów do księgi wieczystej" - można przeczytać w magazynie Geodeta.

Skład zespołu ekspertów do analizy przepisów związanych z geodezją:

 • prof. dr hab. Grażyna Szpor - prawo informatyczne, UKSW w Warszawie
 • prof. dr hab. Jerzy Gaździcki - informatyzacja systemów informacji przestrzennej, prezes PTIP
 • prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski - planowanie przestrzenne, UKSW w Warszawie
 • prof. dr hab. Artur Nowak-Far - finanse, SGH w Warszawie
 • prof. dr hab. Wojciech Wilkowski - geodezja, PW
 • prof. dr hab. Edward Nowak - informatyka w geodezji, PW
 • prof. dr hab. Czesław Martysz - postępowanie administracyjne, nadzór, UŚ w Katowicach
 • dr Tomasz Bąkowski - prawo budowlane, UG
 • Adam Dobiński - pełnomocnik MON ds. geoinformacji
 • Krzysztof Mączewski - geodezja, geodeta woj. mazowieckiego
 • dr Wojciech Wiewiórowski - doradca wiceprezesa Rady Ministrów Ludwika Dorna, UG
 • dr inż. Kajetan Wojsyk - informatyzacja w jednostkach samorządu, UM Częstochowa,WSP w Częstochowie
 • Marek Słowikowski - informatyzacja administracji,dyr. Dep. Inf. w MSWiA
 • Wojciech Matela - geodezja, prezes GIG
 • dr Agnieszka Piskorz-Ryń - informacja publiczna, UKSW w Warszawie
 • dr Grzegorz Sibiga - prawo informatyczne, WSPiZ w Warszawie


TOP 200