Zmiany w Wirtualnej

Wirtualna Polska, jeden z największych serwisów internetowych w Polsce, przechodzi okres zmian kadrowych.

Według doniesień prasowych Wirtualna Polska przeprowadza redukcję liczbę pracowników. Według przedstawicieli serwisu dokonywane są jedynie przesunięcia pracowników w ramach firmy, związane z dookreśleniem priorytetów firmy.

Wirtualna Polska stara się zatrudnić swoich najzdolniejszych pracowników przy najbardziej dochodowych projektach, takich jak handel elektroniczny, reklama internetowa oraz e-biznes.

Ewentualne zwolnienia obejmują zaś osoby zatrudnione przy projektach najbardziej podatnych na załamanie na internetowym i reklamowym rynku.

Wirtualna Polska zdecydowała się na nieujawnianie informacji na temat aktualnego stanu zatrudnienia, a co za tym idzie także na temat liczby redukowanych etatów.